Home Blogs Acco Learn Hoe zoek je verbinding met je studenten tijdens blended learning?

Hoe zoek je verbinding met je studenten tijdens blended learning?

Mensen zijn sociale wezens. Verbinding is een van onze basisbehoeftes. De context van de coronacrisis en het verplichte afstandsonderwijs zorgde ervoor dat we meer dan ooit aandacht hebben voor de impact van sociaal contact en verbinding. Maar wat is verbinding? En hoe zorg je ervoor dat je studenten met jou én onderling optimaal verbinding vinden, zeker in blended learning?

Wat is verbinding?

Verbinding is een moeilijk begrip om te beschrijven. We willen ergens bij horen en deel uitmaken van een groter geheel – denk maar aan studenten van een bepaalde opleiding, die elkaar ontmoeten in een fakbar of studentenkring. Ze horen bij elkaar en dat inspireert en ondersteunt.

Brené Brown, hoogleraar maatschappelijk werk formuleert deze definitie: “Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie.​”

De drie basiselementen van die definitie zijn waardering, wederkerigheid en energie:

  • Waardering: verbinding ontstaan alleen als je voelt dat je er echt mag zijn, dat je gezien wordt als mens en niet als functie.
  • Wederkerigheid: geven en ontvangen zonder oordeel, elkaar ondersteunen en helpen.
  • Energie: de energie die je krijgt door de relatie.

Waarom verbinden?

Verbinden met anderen zorgt ervoor dat ons psychosociaal welzijn in balans blijft. De onzekerheid, keuzebeperking en sociale afstand die we voelden tijdens de coronacrisis, hadden een grote weerslag op ons mentale welbevinden.

Hoe verbinden tijdens blended learning?

Er bestaan twee manieren om te verbinden:

  • macro-verbinding, waarbij er een connectie is binnen een groep;
  • Micro-verbinding, waarbij mensen zich individueel gewaardeerd voelen, waarbij de wederkerigheid intenser is, wat zorgt voor een echte energieboost.

In sommige situaties moeten we accepteren dat het moeilijk is om de verbinding aan te gaan, omdat het communicatiekanaal voor een filter zorgt. In een situatie waarin een groot deel van de non-verbale communicatie verloren gaat, zoals in een online les, heeft maar 7% van wat je vertelt impact.

Hoe ga je daarmee om in een onderwijssituatie, waar je wilt dat je studenten de meest cruciale informatie onthouden? Je moet in dat geval bewust nadenken over het ontwerp van je onderwijspad. Dat doe je aan de hand van drie vragen:

  • Wat is het doel en de kapstok van mijn verhaal?
  • Welke activiteiten en interactie ondersteunen dat verhaal?
  • Welke tools of context gebruik ik daarvoor?

Daarbij moet je je als docent de vraag stellen hoe je tijdens het traject wil verbinden met je studenten, maar ook hoe je de verbinding tussen studenten onderling wilt versterken. Denk terug aan de drie basiselementen: waardering, wederkerigheid en energie.

Waardering

Toon je interesse voor en waardering in hoe je studenten zich voelen door aan het begin en einde van je les (online of offline) contact met hen te maken. Dat kan je doen met een check-in of check-out. Stel vragen, geef je studenten ruimte en tijd en leer hen kennen. Zorg dat je aansluiting vindt bij hun verhaal en zij bij het jouwe.

Wederkerigheid

Betrek je studenten als volwaardige partners in het leertraject. Benader hen op een positieve, persoonlijke manier. Vraag om feedback en deel je eigen vragen en bezorgdheden met hen.

Energie

Maak je studenten bewust van hun eigen mentale staat voor en tijdens je les. Zorg er ook voor dat contact tussen je studenten mogelijk is, bijvoorbeeld door break-out rooms te organiseren, studenten te stimuleren om groepjes te vormen. Voorzie ook informele online ontmoetingen voor, tijdens en na online lessen.

Verbinding maken maakt deel uit van ons dagelijkse functioneren, niet alleen op professioneel vlak, maar zeker ook persoonlijk. Onderwijsontwerp moet zowel kennisverwerving, de ontwikkeling van vaardigheden als verbinding realiseren. In je (blended) leertraject is het dan ook erg belangrijk om daar aandacht voor te hebben, ermee te experimenteren en je studenten te betrekken in je plan. En net zoals bij elk onderwijsdoel is herhaling ook bij verbindende activiteiten belangrijk.

Wil je nog meer weten over verbinding en hoe je je beter verbindt met je studenten in het hoger onderwijs? Bekijk dan on-demand de Acconnect Webinar “Let’s connect” door Nathalie Briessinck (Uitgeefmanager bij Acco Learn). Ze geeft je heel wat concrete voorbeelden en een voorstel voor een onderwijspad in de praktijk.

New call-to-action