Onze werkwijze

Inspiration & ideation

Elke samenwerking start met een grondige analyse van je beginsituatie. We kijken samen naar de doelgroep en de leerdoelen, en identificeren de verbeterpunten op gebied van didactiek, motivatie en content. Het resultaat is een learning journey die de basis vormt voor je ideale, futureproof leeroplossing.

Contentmapping & creatie

Welke plaats heeft elk stukje content in je learning journey? Welk medium past het best bij je doelgroep? In deze fase plannen onze leerconsulenten het verloop van de opleiding. Vervolgens bewerken onze contentcreators je huidige content en ontwikkelen ze waar nodig nieuwe. Snelle feedbackloops garanderen de hoogste kwaliteit.

Oplevering & evaluatie

Eens je content klaar is, komt het erop aan die op het juiste moment bij de juiste persoon te krijgen. Acco Learn for Business helpt je de content aan te bieden op je eigen leerplatform of het Acco-leerpatform Sofia, via een app of op papier, ondersteund door VR of AR. Na de lancering bekijken we graag samen de effectiviteit van de leeroplossing om die waar nodig nog te optimaliseren.