Home Klokkenluidersmelding

Klokkenluidersmelding

De Belgische klokkenluiderswet verplicht ondernemingen vanaf 50 medewerkers om een kanaal te voorzien om wantoestanden en fraude te melden. Deze wet is ontstaan door een Belgische omzetting van de ‘EU-whistleblower protection directive’.

Naar aanleiding van deze wetgeving, hebben we bij Acco de nodige maatregelen getroffen om voor onze klanten en partners dit wettelijk verplicht meldingspunt te voorzien.

Wil je een vermoeden of vaststelling van wantoestanden en fraude melden? Dan kan je dit door een registratie via het mailadres meldingen@acco.be. Je ontvangt steeds binnen de zeven kalenderdagen een ontvangstbevestiging. Onze meldingsbeheerder onderzoekt en behandelt onpartijdig iedere melding. Binnen de drie maanden na ontvangst, informeren we jou over de stappen die we ondernomen hebben.

De vertrouwelijkheid en bescherming van jou, als melder, zijn essentiële componenten van deze nieuwe wetgeving. Ons klokkenluiderskanaal garandeert dan ook een vertrouwelijke behandeling voor iedere melding. Jouw identiteit wordt in dit proces niet vrijgegeven door onze meldingsbeheerder en je zal op geen enkele wijze nadeel ondervinden van jouw melding.