Home Blogs Acco Learn Realistische cases en learning analytics gebruiken in je lessenreeks

Realistische cases en learning analytics gebruiken in je lessenreeks, hoe pak je dat aan?

Voor de meeste studenten zijn er tal van zaken die hen activeren in hun leerproces, zoals interactieve oefeningen, formatieve toetsing, de mogelijkheid om informatie op te zoeken of te structureren, … En niet te vergeten: cases! Wat is het voordeel van realistische cases toevoegen aan je studiemateriaal? En hoe pak je dat aan?

Wat is het voordeel van realistische cases gebruiken in de les?

Realistische cases prikkelen de interesse van je studenten omdat ze dicht bij hun leefwereld liggen en de relevantie van de theorie benadrukken. Daarom is het een goed idee om voorbeelden, oefeningen en cases met een realistische context te gebruiken. Omdat de situatie (deels) herkenbaar is, voelen studenten zich veiliger. Dat motiveert hen om met het materiaal aan de slag te gaan.

Door je studenten in een levensechte situatie onder te dompelen en hen een complex probleem te laten oplossen, ontstaat een interactie waarin de combinatie van vaardigheden, attitudes en kennis noodzakelijk is om tot een oplossing te komen. Dat heeft een grote impact op de motivatie van de student, die daardoor een succesvolle leerervaring beleeft.

Hoe pak je het aan om een case te gebruiken in een lessenreeks?

Je kan op verschillende manieren realistische cases verwerken in je lessen.

In een hoorcollege kan je bijvoorbeeld activerend doceren door de informatie te verrijken met multimedia die je studenten aan het denken zet. Multimedia maken lesinhouden levensechter en relevanter. Ze prikkelen de zintuigen van je studenten intensiever, waardoor die gestimuleerd worden om actief te leren.

Multimedia maken de inhoud ook tastbaarder en tonen de relevantie van de leerstof aan, waardoor studenten meer geneigd zijn om die leerinhoud te gaan instuderen. Motiveer je studenten er ook toe om tijdens het luisteren mee te denken, te voorspellen of samen te vatten. Stel gerichte (door)vragen en laat daarbij zo veel mogelijk studenten aan het woord.

Het is leuk om cases in de les aan te pakken omdat je dan de mogelijke kruisbestuiving hebt in de klasgroep. Zet je in op blended learning? Werk dan zeker ook met een asynchrone, digitale component. Laat je studenten thuis aan de slag gaan met reallife cases om ze nadien tijdens het hoorcollege samen te doorlopen. Je spaart vaak kostbare tijd uit, want de instructiefase gebeurt achter de computer en de student kan ter voorbereiding op verkenning gaan.

Werk ook eens met een poll en vraag je studenten naar hun mening. De antwoorden op de poll gebruik je dan om een debat te voeren tijdens je les. Met een debat leg je de theorie aan de hand van een realistische case uit. Leuk aan een poll is dat je op voorhand goed kan nadenken over wie je in een groep bij elkaar zet. Het is bijvoorbeeld interessanter voor je studenten om in een groep met verschillende meningen te debatteren. Of geef hun de opdracht het debat te voeren vanuit het standpunt van de tegenpartij.

Probeer, naast hun meningen, ook eens te vragen naar de interesses van je studenten. Die informatie gebruik je dan om je hoorcollege aantrekkelijk te maken door leerinhoud op basis van je studenten aan te bieden.

Hoe kunnen learning analytics je daarin ondersteunen?

In de learning analytics van je online leerplatform kan je de voortgang van je studenten bekijken. Ga er bijvoorbeeld student per student na wie de opdracht heeft gemaakt, en hoe goed ze de vragen hebben beantwoord. Door de antwoorden van je studenten ter voorbereiding van het hoorcollege te doorlopen, kan je de inhoud van de les aanpassen aan hun noden. Aan de hand van de data die je in de analytics te zien krijgt, kies je welke case het best aansluit bij je studenten. Doorloop de vragen en antwoorden ook samen met je studenten tijdens de les en sta even stil bij vragen die iets moeilijker bleken.

Realistische cases verwerken in je lessen is dus een manier om je studenten te activeren. En wie actief leert, heeft meer kans op succesvol leren.

New call-to-action