Home Blogs Acco Learn Hoger onderwijs Een cursustekst omvormen naar interactief, blended studiemateriaal

Hoe vorm je een cursustekst om naar interactief studiemateriaal voor blended learning?

Kan je studiemateriaal wat interactiever? Of wil je je studenten aansporen om zelf actief aan de slag te gaan met je cursustekst? Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Want hoe doe je dat, een cursustekst omvormen tot interactief studiemateriaal, zeker in een blended leeromgeving?

Neem je huidige studiemateriaal grondig onder de loep aan de hand van dit vierstappenplan en upgrade naar een interactieve versie.

Stap 1. Bekijk de inhoud van je bestaand studiemateriaal.

Stel jezelf de vraag: wat wil je precies aan je studenten meegeven? Focus je alleen op kennis of ook op vaardigheden?

Vervolgens analyseer je welk materiaal je al hebt en welk materiaal je gemakkelijk toevoegt. Maak je al gebruik van video’s? Heb je cases? Of wat dacht je van een synthetiserende opdracht aan het eind van elk hoofdstuk?

Stap 2. Welke werkvormen wil je gebruiken?

Er zijn tal van interactieve werkvormen die je zo integreert in je les, zonder je manier van lesgeven drastisch te moeten aanpassen. Heb je graag wat inspiratie?

Probeer eens een live poll te doen tijdens je les. Je zal merken dat je studenten met veel plezier hun stem delen én je weet meteen of je studenten de theorie begrepen hebben. Handige tools daarvoor zijn polleverywhere of Mentimeter.

Ook reallife cases zijn erg interessant. Vraag je studenten om de case thuis voor te bereiden en laat ze tijdens de les met elkaar in discussie gaan.

Wissel het doceren eens af met een kort groepswerkje waarin de studenten samenwerken rond een bepaalde opdracht. Voorzie daarvoor duidelijke instructies. Daarna pik je het hoorcollege weer op.

Stap 3. Hoe wil je het leerproces van je studenten ondersteunen?

Interactief studiemateriaal maak je in de eerste plaats voor je studenten. Het is zo dat je hen wil aanzetten tot studeren. Maar weten ze ook wát ze moeten studeren? Bekijk je leerdoelstellingen kritisch en vul aan waar nodig:

  • Staat er in duidelijke termen in wat je van je studenten verwacht?
  • Staat er concreet in wat je studenten moeten kennen en kunnen aan het einde van het semester?

Wanneer je duidelijk verwoordt wat je van je studenten verwacht, kunnen ze gerichter studeren. Zo komen ze niet voor verrassingen te staan bij een examen of tussentijdse proef én verlaag je de drempel voor je studenten om zich gericht voor te bereiden op je les. En een voorbereide student? Daar ga je makkelijk de interactie mee aan.

Stap 4. Hoe wil je de leeromgeving vormgeven?

Werk je vandaag al met blended learning – een mix van synchroon en asynchroon lesgeven? Of doceer je vooral aan je volledige studentengroep op hetzelfde moment?

Er zijn verschillende manieren om een blended leeromgeving vorm te geven en om synchroon en asynchroon lesgeven te combineren. Een klassiek voorbeeld daarvan is flipped classroom. Daarbij vervang je hoorcolleges door een interactieve manier van werken, zowel thuis als tijdens de lessen. Je studenten verwerken thuis de leerstof, waardoor er tijdens contactmomenten meer tijd is voor actieve discussies en opdrachten.

Giet bijvoorbeeld de theorie, of een deel daarvan, in een kennisclip. Vraag aan je studenten om die te bekijken voor ze naar de les komen. Zo zijn je studenten voorbereid en heb je tijdens de les meer tijd om de interactie aan te gaan via cases en oefeningen. Je hoorcollege wordt zo vanzelf een werkcollege.

Met slechts een paar kleine ingrepen neem je een eerste stap richting interactief studiemateriaal dat past binnen een blended leeromgeving.

New call-to-action