Home Blogs Acco Learn Hoe gebruik je learning analytics in je flipped classroom?

Hoe gebruik je learning analytics in je flipped classroom?

Hoe weet je in een flipped classroom of je studenten goed voorbereid zijn als ze naar je les komen? En hoe zie je snel met welke leerinhouden ze het wat moeilijker hebben? De learning analytics in je online leerplatform zijn een perfect hulpmiddel om je flipped classroom kracht bij te zetten.

Wat zijn learning analytics?

De term ‘learning analytics’ slaat op het verzamelen en analyseren van data, typisch binnen je online leerplatform, over je studenten en hun leerproces. Door de resultaten en de vooruitgang van je studenten te analyseren, heb je meer inzicht in hoe je je doceerstrategie op hen afstemt.

Waarom zijn learning analytics nuttig binnen blended learning?

In een blended leeromgeving – een mix van synchroon en asynchroon leren – is het nuttig om via learning analytics op de hoogte te blijven van het leerproces van je studenten.

Learning analytics helpen je ten eerste om inzicht te krijgen in de mate waarin je studenten de informatie (al) verwerkt hebben. Dat test je bijvoorbeeld door na elk hoofdstuk een digitale test toe te voegen.

Ten tweede geven learning analytics je een duidelijk beeld waar je je studenten extra kan faciliteren: waar moet je dieper op ingaan tijdens een contactmoment? Welke leerinhouden zijn misschien wat te oppervlakkig uitgelegd?

Ten slotte zijn learning analytics handig om te zien waar er hindernissen opduiken voor je studenten. Via de resultaten van tests weet je snel welke leerinhouden ze al onder de knie hebben en welke nog niet. Zo grijp je sneller in als er moeilijkheden zijn.

Learning analytics inzetten in je flipped classroom

In een flipped classroom-setting verwerken je studenten de leerstof tijdens asynchrone leermomenten: je biedt hen de leerinhouden aan, zij verwerken die op eigen tempo. Tijdens je synchrone contactmomenten heb je meer tijd voor actieve discussie, opdrachten of om dieper in te gaan op moeilijke stukken uit je leerinhouden.

Maar hoe weet je of je studenten zich goed voorbereiden op een contactmoment? Ook dat is mogelijk met learning analytics. Verdeel bijvoorbeeld je theorie in kleine en gemakkelijk te verwerken modules op je online leerplatform, met een oefening aan het einde van elke module. In je learning analytics zie je dan of je studenten actief bezig zijn met de theorie. En ook of ze die theorie beheersen, via de resultaten van je oefeningen. Maak een dashboard waarop je in een grafiek in een oogopslag ziet of je studenten veel oefeningen hebben gemaakt én of ze dat goed hebben gedaan.

Een ander voordeel van learning analytics is dat ze je toelaten om conclusies te trekken op basis van de data. Komen je studenten goed voorbereid naar het contactmoment en beheersen ze de theorie? Dan weet je dat je tijdens je les aan verdieping kan werken. Bovendien weet je nu goed met welke leerinhouden je studenten het moeilijk hebben, en welke stukken je af en toe kan herhalen.

Tijd om aan de slag te gaan met learning analytics?

Learning analytics inzetten in blended learning, meer specifiek in flipped classroom, zorgt ervoor dat je als docent altijd op de hoogte bent van het leerproces van je studenten: nemen ze de theorie grondig door? Komen ze voorbereid naar je contactmoment? Zijn er leerinhouden die meer uitleg vragen? Door je learning analytics te bestuderen, weet je dat meteen.

New call-to-action