Home Blogs Acco Learn For business Klant in de kijker: RIZIV

Klant in de kijker: RIZIV

Het Riziv, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, vroeg Acco Learn for Business om een deel van hun opleiding Disability Management te digitaliseren. Na een grondige analyse van het bestaande lesmateriaal ontwikkelde Acco Learn for Business in nauwe samenwerking met het Riziv zeven e-learnings.

 

 

Wat doet het Riziv?

Het Riziv is een federale instelling voor sociale zekerheid in België. Het instituut speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg en in de toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het Riziv vervult een brede waaier aan opdrachten, waaronder de organisatie van de opleiding Disability Management.

Waar liep het Riziv tegenaan?  

De opleiding Disability Management is van oorsprong een Canadese opleiding en stoomt cursisten klaar om arbeidsongeschikte personen te begeleiden in het behoud van of een vlotte terugkeer naar hun werk. In samenwerking met KU Leuven vertaalde het Riziv deze opleiding naar een Belgische opleiding die rekening houdt met de lokale regelgeving en werkcultuur.

Voorheen verliep de opleiding strikt synchroon waardoor elk leermoment real-time interactie tussen de lesgever en de lerende vereiste, maar uit noodzaak door de coronacrisis en op vraag van de cursisten besliste het Riziv om zeven van de 26 modules door Acco Learn for Business te laten digitaliseren.

Welke oplossing bood Acco Learn for Business? 

In nauwe samenwerking met het Riziv en de KU Leuven ging Acco Learn for Business aan de slag met het aangeleverde materiaal en de input van de lesgevers. Bovendien vervulde Acco Learn for Business een adviserende rol in de keuze van technologie waarmee de modules vorm zouden krijgen. Op basis van de bestaande cursus bouwden ze de oorspronkelijke powerpoints uit naar zelfstandig leertraject door de opleiding aan te vullen met kennisclips, audiobestanden, schema’s en interactieve oefeningen.

De modules kregen hun invulling met veel aandacht voor didactiek. Wegens de complexe inhoud van de opleiding, bestaan de modules uit een multisensorieel aanbod waarin theorie en oefeningen elkaar afwisselen. Zo start elk hoofdstuk met een concreet voorbeeld dat in een volgende stap een theoretische omkadering krijgt. De introductie van moeilijke inhouden krijgt extra aandacht en gebeurt in kleine leerstappen (scaffolding). Na het theoretische gedeelte volgen telkens oefeningen en toepassingen om de cursisten actief te laten meedenken. Die oefeningen zijn voorzien van de nodige feedback zodat cursisten kunnen leren uit hun gemaakte fouten. De vele toepassingen, real-life situaties en oefeningen rusten op het belang van learning by doing, waarbij de cursisten meteen hun theoretische kennis in de praktijk leren toepassen.

 

Het resultaat 

Zeven modules van de opleiding Disability Management zijn nu volledig asynchroon beschikbaar via leerplatform Sofia. De cursisten hebben nu de vrije keuze of ze de opleiding volledig synchroon al dan niet deels asynchroon volgen. Dankzij de asynchrone modules hebben ze de mogelijkheid om op eigen tempo aan de slag te gaan met hun leerstof. De asynchrone modules zijn kwalitatief evenwaardig aan het synchrone traject en bevatten alle nodige leerstof om het bijbehorende examen van het Riziv af te leggen. Momenteel telt de asynchrone cursus meer dan 200 leden.

Wat vond RIZIV van de samenwerking?  

Acco Learn for Business staat garant voor een totaalpakket en een nauwe samenwerking. Zij bieden niet alleen de nodige technische ondersteuning, maar ze gaan ook inhoudelijk aan de slag met je materiaal. De sterke didactische kennis van de leerconsulenten is dan ook een enorme meerwaarde. Voor vergelijkbare projecten in de toekomst zouden we zeker opnieuw een samenwerking met Acco Learn for Business overwegen.

— Marie-Claire Lambrechts, projectmanager Riziv