Home Blogs Acco Learn Crisis naar kans: dialoog tussen secundair onderwijs, hoger onderwijs en werkveld – Persbericht

Van crisis naar kans: een dialoog tussen het secundair onderwijs, hoger onderwijs en het werkveld - Persbericht

Hoe bieden het secundair onderwijs, hoger onderwijs en het werkveld door samen te werken beter het hoofd aan de aaneenschakeling van crisissen? Komen we met een constructieve wisselwerking meer tegemoet aan de noden van onze steeds evoluerende samenleving? Tijdens het Acco Inspiratie Event op 24 mei 2022 startte educatieve uitgeverij Acco Learn daarover de dialoog op tussen het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het werkveld.

 

Nieuwe uitdagingen voor het onderwijs

Sinds 2019 volgen de crisissen elkaar in een razend tempo op. Dat heeft een significante impact op het onderwijs: grote leerachterstanden, een hogere drop-out, een versnelde digitalisering, … Het onderwijs leverde veel inspanningen om zo veel mogelijk leerlingen en studenten aan boord te houden. Toch zullen de gevolgen van de opeenvolgende crisissen nog lange tijd voelbaar zijn. Om die reden moet het hoger onderwijs actief inzetten op het ondersteunen en motiveren van studenten met onder andere sterke oriënteringsinitiatieven en remediëringstrajecten. Maar ook een nauwere samenwerking tussen het secundair en het hoger onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen met een sterke basiskennis en de noodzakelijke soft skills doorstromen naar het hoger onderwijs.

Het immer evoluerende werkveld

Ook de arbeidsmarkt rolt van de ene crisis in de andere. Dat komt bovenop de reeds bestaande structurele problemen, zoals de vergrijzing en de arbeidsmarktkrapte, waarbij er voor iedere honderd werkzoekenden bijna dubbel zoveel openstaande vacatures zijn. Om die structurele crisis het hoofd te bieden, is het cruciaal dat werkgevers meer flexibiliteit en opleiding bieden. Verder moeten werknemers na een hogere opleiding het werkveld instromen met niet enkel de nodige kennis en hard skills, maar ook met de noodzakelijke soft skills, zoals communicatieve vaardigheden en kritisch denken. Zo kunnen ze wendbaar omgaan met een werkveld in beweging. Uit een recent OESO-rapport bleek bovendien dat 82% van de werkende Vlamingen niet bereid is om een opleiding te volgen. Dat is nefast in een samenleving en economie die heel snel veranderen door onder meer verregaande digitalisering en migratiedruk. Een levenslang leren-attitude vormt dan bovenop sterke soft skills de sleutel voor succes.

De dialoog tussen secundair onderwijs, hoger onderwijs en werkveld

Om de continue evoluties in onze samenleving en werkveld het hoofd te bieden, is een voortdurende en open dialoog tussen alle betrokken partijen noodzakelijk. Enkel op die manier kan een sterk en futureproof beleid voor het hoger onderwijs worden uitgetekend, dat tegemoetkomt aan de verwachtingen en noden van zowel de samenleving, het individu als het werkveld.

Om die dialoog te ondersteunen, organiseerde uitgeverij Acco Learn op dinsdag 24 mei 2022 het Acco Inspiratie Event ‘Het hoger onderwijs, de brug richting de toekomst?’. Daar gingen Luc De Man, onafhankelijk onderwijsexpert, Bert Smits, gedelegeerd bestuurder van Schoolmakers, Kristof De Witte, onderwijseconoom aan de KU Leuven, en Ben Lambrechts, CEO van Hogeschool PXL, in gesprek. Ze spraken over de kansen die er liggen in het secundair onderwijs en het hoger onderwijs om samen te werken aan toekomstbestendig onderwijs dat beter tegemoetkomt aan de noden van de samenleving, zowel op de arbeidsmarkt als in een verder traject als o.a. onderzoeker binnen het hoger onderwijs. Nadien bekeek Lesley Arens van #ZigZagHR welke opportuniteiten er liggen in een nauwere samenwerking tussen het werkveld en het hoger onderwijs, om de instroom aan jongvolwassenen beter af te stemmen op de noden en verwachtingen van een arbeidsmarkt in crisis.

Wil je de opname van het Acco Inspiratie Event herbekijken? Vraag je herbekijklink dan aan via Acco Inspiratie Event 2022 | Acco

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Lien Berendsen, persverantwoordelijke van Acco via accolearn@acco.be