Home Blogs Acco Learn Hoger onderwijs Achter de schermen van de uitgeverij: Manon Cremers

Achter de schermen van de uitgeverij: Manon Cremers

Manon Cremers is sinds anderhalf jaar in dienst bij Acco. Vlak voor ze hier startte als vaste medewerker, ondersteunde ze als jobstudent de cursusproductie. Toen er een job vrijkwam binnen het team, twijfelde ze geen seconde. Sindsdien is Manon de cursuscoördinator van Acco Learn uitgeverij. Haar eerdere ervaring als cursusdienstverantwoordelijke van de studentenkring Babylon (Taal- en Letterkunde aan de KU Leuven) was daarbij mooi meegenomen. Maak kennis met Manon!

Hoe start jij je dag?

Ik heb het geluk om in centrum Leuven te wonen, op tien minuten wandelen van mijn werk. Mijn ochtend schikt zich daar dan ook naar: om half negen uit bed rollen, douchen, aankleden, en vertrekken. Na een koffie en een ochtendbabbel met mijn collega’s ben ik dan helemaal klaar om aan de dag te beginnen.

Je bent dagelijks bezig met cursussen en ziet dus veel goede voorbeelden voorbijkomen. Welke tips geef je docenten voor een goed opgebouwde cursus?

  1. Leerdoelen en inhoudstafel: Begin de cursus met duidelijk geformuleerde leerdoelen en een overzichtelijke inhoudstafel. Studenten moeten weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht.
  2. Let op jouw spelling: Laat jouw cursus altijd nog eens door iemand nalezen om de kans op spelfouten te minimaliseren.
  3. Visuele hulpmiddelen: Maak gebruik van multimedia, grafieken, diagrammen en andere visuele hulpmiddelen om complexe concepten te verduidelijken en de inhoud aantrekkelijk te maken.
  4. Actualiteit: Houd de cursusinhoud actueel en relevant voor de huidige tijd. Geef voorbeelden en case studies die betrekking hebben op recente ontwikkelingen.
  5. Voorbeelden: Geef concrete voorbeelden wanneer je voelt dat jouw materie anders te droog en te theoretisch zou worden.

Wil je nog meer tips? Stel me gerust al je vragen, ik help je graag verder bij het maken van jouw cursus.

Waarvan krijg je energie als cursusverantwoordelijke?

Ondanks dat mijn takenpakket enorm veelzijdig is, mag ik altijd rekenen op één constante: de eerste automatische mailing van onze online tool die docenten aanspoort om hun lesmateriaal voor het komende academiejaar door te geven. Van zodra ik die eerste titels zie binnenkomen, weet ik: we zijn weer vertrokken.

We bieden niet alleen cursussen aan bij Acco, maar ook blokwijzers. Jij doet de coördinatie voor beide. Kan je ons uitleggen wat het verschil is tussen een cursus en een blokwijzer?

Het belangrijkste onderscheid tussen een cursus en een blokwijzer is de digitale aanpak. Een cursus bevat meestal alleen een PDF-bestand op Sofia als ‘digitale component’, terwijl een blokwijzer een geïntegreerde benadering biedt met zowel fysiek studiemateriaal als een e-book, aangevuld met diverse digitale modules op Sofia. Bovendien kenmerkt een blokwijzer zich door een volledige kleurenlay-out en een gestandaardiseerd formaat dat de student begeleidt gedurende het leerproces.

In tegenstelling wordt een cursus volledig vormgegeven door de docent zelf, waardoor elke cursus een unieke structuur kan hebben. In combinatie met ons intern drukproces kunnen wij zo de docenten meer vrijheid en flexibiliteit bieden in de cursusopzet, terwijl de voornamelijk zwart-witdrukkosten gunstiger zijn voor de studenten.

Wanneer kiezen voor een cursus en wanneer voor puur drukwerk?

Drukwerk lijkt mij eerder logisch voor bundeltjes van minder dan 50 pagina’s en voor heel kleine groepen (ca. > 10 studenten), al zullen we nooit weigeren om een cursus te voorzien. Democratisch onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de grootte van de studentengroep.

Het onderwijs kende de afgelopen jaren een grote digitalisering. Zijn gedrukte cursussen vandaag de dag nog relevant?

Zeker wel! Ondanks de steeds toenemende digitalisering in onze maatschappij, laat onze jaarlijkse onderwijsenquête zien dat studenten nog volop afdrukken. Maar liefst 85% van de studenten kiest ervoor om cursusmateriaal af te drukken wanneer dit alleen digitaal beschikbaar is. Slechts 9% geeft de voorkeur aan e-books, terwijl 60% de voorkeur heeft voor papieren handboeken. Dat betekent echter niet dat we digitaal lesmateriaal overboord moeten gooien. Integendeel, op dezelfde vraag antwoordde 30% van de studenten dat ze de voorkeur geven aan een ‘blended aanpak’ – zowel digitaal als papieren lesmateriaal – iets wat wij bij Acco ook volop ondersteunen. Papier en digitaal moeten op een doordachte wijze langs elkaar bestaan om zoveel mogelijk flexibiliteit en keuze te kunnen bieden aan studenten en docenten. Lees hier meer over ons onderzoek naar studiemateriaal in het hoger onderwijs.

Zelf een cursus uitgeven? Surf naar onze website of neem contact op met Manon.