Home Blogs Acco Learn Wat is activerend leren?

Wat is activerend leren?

Onderwijsinstellingen moedigen hun docenten aan om aan de slag te gaan met activerend leren. Zo bieden ze studenten ondersteuning in hun leerproces met een optimale leerervaring als resultaat. Maar wat is dat precies, activerend leren? En welke rol speel je als docent in een activerend leerproces?

Wat is de definitie van ‘activerend leren’?

Activerend leren is een begrip met verschillende definities.

Op de website van UGent vind je de volgende definitie: “activerend onderwijs bestaat uit: activerende onderwijs- en leeractiviteiten, passende evaluaties [en] voldoende (tussentijdse) feedback. Doel: studenten gaan actief met de leerinhoud aan de slag.”

KU Leuven hanteert dan weer de definitie: “Active learning is generally defined as any instructional method that engages students in the learning process. In short, active learning requires students to do meaningful learning activities and think about what they are doing. […] The core elements of active learning are student activity and engagement in the learning process. Active learning is often contrasted to the traditional lecture where students passively receive information from the instructor.”

Bij Acco Learn definiëren we activerend leren als “Elke manier van werken die de lerende motiveert om over te gaan tot actief informatie verwerken (en dus leren).”

Wat is de rol van de docent?

Als docent speel je een cruciale rol in het activerend leren van je studenten: je moedigt hen aan om verantwoordelijkheid over hun leerproces te nemen.

Dat doe je in de eerste plaats via selectie van relevante lesinhouden, met behulp van een studieboek, video’s, animaties, grafische elementen, tabellen en/of andere bronnen…

Daarnaast faciliteer je de verwerking van de leerstof. Je presenteert de leerstof op verschillende manieren aan je studenten in een leertraject waarin het ene stuk leerstof voortbouwt op het volgende.

Tenslotte neem je ook eventuele obstakels weg. Studenten stuiten tijdens het leren soms op ongewenste drempels die buiten de context van de leerdoelstellingen vallen, zoals een ontoereikende kennis van een bepaald digitaal programma. Het is belangrijk daar rekening mee te houden en een veilige leeromgeving op maat te creëren, met duidelijke focus op het vooropgestelde leerdoel. Zo motiveer je jouw studenten, en ervaren ze een leersucces dat het gevoel van inspanning overstijgt.

Wil je meer te weten komen over de rol van de docent in blended onderwijs? Bekijk dan de Acco Learn-webinar ‘Wat is je nieuwe rol als docent in blended onderwijs?

Wat is de rol van de student?

De student is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces en moet de inspanningen leveren die nodig zijn om zijn/haar studie tot een goed einde te brengen. Het is de student die het initiatief moet nemen om leerstof te verwerken. Dat kan onder meer door die te structureren, te analyseren, te synthetiseren, door te oefenen of nog een andere werkvorm te gebruiken die het actief leren ondersteunt.

Meer leerwinst en meer motivatie

Met activerend leren bied je je studenten dus ondersteuning in hun leerproces door hen te motiveren om actief informatie te verwerken, met een hogere leerwinst als resultaat. Als docent speel je een belangrijke rol in dat proces, niet alleen door relevante leerstof te selecteren, maar ook door de verwerking te faciliteren en obstakels weg te nemen.