Home Blogs Acco Learn Hoger onderwijs Hoe kies je een digitale tool voor blended learning in het hoger onderwijs?

Hoe kies je een digitale tool voor blended learning in het hoger onderwijs?

Mentimeter, Miro, Prezi, Haiku Deck, Teams, Google Docs, Kahoot, … Er bestaat een waaier aan digitale tools die op verschillende manieren je lesgeven ondersteunen. En dat zorgt soms voor keuzestress: welke tool kies je? Is een betalende tool beter dan een gratis tool? Hoe maak je de juiste keuze en waar moet je op letten?

Het helpt om eerst even stil te staan bij je manier van lesgeven. Werk je synchroon, asynchroon of blended? Daarnaast stel je je best de vraag wat je doelstelling is om een tool te gebruiken.

Educatieve digitale tools voor synchroon en asynchroon lesgeven

Geef jij synchroon, asynchroon of blended les? In synchrone lessen ga je uit van een gezamenlijk leermoment, waarin je met een of meerdere deelnemers kennis uitwisselt en samen een leerdoel bereikt. Bij asynchroon lesgeven verwerken studenten kennis op hun eigen tempo, meestal in een vastgelegd traject. Blended is een combinatie van beide.

Bij synchroon lesgeven, bijvoorbeeld een klassikaal of online hoorcollege, kan je je les op verschillende manieren ondersteunen met een digitale tool. Eerst en vooral: de tool die je gebruikt om je online hoorcollege uit te zenden. Maar er zijn ook heel wat tools die je les interactiever maken, bijvoorbeeld samenwerkingstools (zoals Google Docs) of feedbacktools (zoals Mentimeter). Je vindt in communicatietools, zoals Zoom of Teams, meestal ook een chatfunctie.

De voordelen van digitale tools tijdens synchroon lesgeven zijn:

 • dat ze je toelaten om interactief te zijn, ook al zit je klasgroep niet op dezelfde locatie;
 • dat je focusmomenten kan inlassen voor je studenten om hen bij de les te houden;
 • dat de tools je de kans geven om dynamisch in te spelen op feedback van je studenten, met kans op een positieve impact op je leerwinst.

Er zijn uiteraard ook enkele nadelen:

 • vermoeiend voor je studenten, wees dus voorzichtig dat je hen niet overprikkelt;
 • vast tempo laat niet gemakkelijk toe om te differentiëren;
 • afhankelijk van je studentengroep en situatie;
 • het is een momentopname.

Asynchroon lesgeven doe je bijvoorbeeld met leerpaden, digital portfolio’s, een dicussieforum, … De voordelen van asynchroon leren zijn:

 • dat je studenten op hun eigen tempo leren;
 • dat ze leren kunnen spreiden over een langere periode;
 • dat het ook minder confronterend kan zijn voor studenten;
 • dat het eenvoudig te monitoren is via learning analytics.

De nadelen van asynchroon leren zijn dat:

 • de content vaak vrij statisch is;
 • de student een eigen interpretatie kan geven aan de lesinhoud;
 • je bepaalde competenties minder gemakkelijk belicht.

Het werkt dan ook versterkend voor je lesgeven als je een combinatie gebruikt van synchrone en asynchrone tools.

Hoe kies je de juiste educatieve digitale tool?

 1. Eerst het doel, dan de tool
  • Een digitale tool is maar een middel. Bepaal dus altijd eerst je doel: waarom wil je een tool gebruiken? Welke leerwinst gaat die tool opleveren? Bedenk hoe je wilt lesgeven. Welke doceerstrategie gebruik je? In welke situatie gebruik je de tool?
 2. Kies voor technologie waar je je comfortabel bij voelt
  • Technologie wordt heel vaak gekozen op aanraden van anderen of op basis van wat je op internet leest. Ga niet uit van de mening van een ander. Probeer zelf tools uit en beslis voor jezelf hoe je je daarbij voelt. Een tool moet een verlenging zijn van je manier van lesgeven.
 3. Denk aan omgevingsfactoren
  • Een digitale tool maakt vaak gebruik van internet. Geef je les in een lokaal waarvan je weet dat het internetsignaal niet goed werkt? Gebruik dan een andere keer je tool.
  • Hebben je studenten een laptop of smartphone nodig? Laat hen dat op voorhand weten, zodat ze hun toestel (opgeladen) meebrengen. Zijn er studenten die geen toegang hebben tot een laptop of smartphone? Voorzie dan misschien een extra toestel.

Als je even stilstaat bij je manier van lesgeven (synchroon, asynchroon of blended) en rekening houdt met je doelstellingen, technologie en omgevingsfactoren, ben je al een heel eind op weg om de passende digitale tool(s) te kiezen voor je les. Ben je op zoek naar voorbeelden van digitale tools voor blended learning in het hoger onderwijs? Bekijk dan on demand de webinar ‘Welke digitale tools werken het beste voor jou?’, waarin leerconsulent Niels Strybos je heel wat tools laat zien.

New call-to-action