Home Blogs Acco Learn Hoger onderwijs Blended learning: 4 voordelen voor docenten in het hoger onderwijs

Blended learning: 4 voordelen voor docenten in het hoger onderwijs

Blended learning, de combinatie van synchroon en asynchroon onderwijs, geeft je als docent een complementaire mix van leervormen die bij je opleiding past. Blended learning heeft heel wat voordelen voor docenten in het hoger onderwijs: je wint aan efficiëntie; vergemakkelijkt interactie; bent beter op de hoogte van de vorderingen van je studenten en je grijpt sneller in waar nodig.

Voordeel 1: Je maakt efficiënter gebruik van de contactmomenten met je studenten.

Dankzij online leerplatformen verkennen je studenten de theorie gedeeltelijk individueel. Zo komen ze voorbereid naar de les, waardoor je de beschikbare lestijd productiever en efficiënter benut. Omdat je studenten al over een ruime voorkennis beschikken, is er nu meer ruimte om de leerstof grondig uit te diepen en toe te passen. Studenten stellen ook gerichter vragen en er zijn mogelijkheden om actief in discussie te gaan over het lesonderwerp.

Voordeel 2: Je treedt makkelijker in interactie met je studenten.

De toepassing van het Flipped Classroom-model, bijvoorbeeld, helpt je daarbij. Traditionele hoorcolleges vervang je (gedeeltelijk) door een interactieve manier van werken, zowel thuis als tijdens de lessen. Studenten bekijken zelfstandig de theoretische achtergrond, waardoor je makkelijker in interactie gaat tijdens een respons- of doe-college. Zo laat je de studenten bijvoorbeeld individueel een casus voorbereiden, die je vervolgens tijdens de les bespreekt. Om interactie helemaal te bevorderen en alle studenten aan het woord te laten, kan je willekeurige namen uitkiezen. Zo komen er telkens andere studenten aan de beurt en blijft iedereen alert.

Natuurlijk hoeft een Flipped Classroom-model hoorcolleges niet uit te sluiten. Zo kan je ook afwisselen tussen één college waarin je de theorie uitlegt, gevolgd door twee responscolleges. Een andere optie is om afwisselend een week les te geven, gevolgd door een week waarin studenten zelfstandig de leerstof verwerken via het online leerplatform.

New call-to-actionVoordeel 3: Je bent beter op de hoogte van het niveau van je studenten. Zo creëer je een waardevolle leerervaring.

Via de dashboards die bij online leerplatformen horen , breng je gemakkelijk het engagement en de voorkennis van je studenten in kaart . Zo kan je zien of ze de vooropgestelde studiedoelstellingen behalen en hun resultaten analyseren, wat je als docent de nodige inzichten geeft om de inhoud van je lessen bij te sturen.

Voordeel 4: Wanneer studenten moeite hebben met de leerstof, grijp je sneller in en bied je specifieke begeleiding.

Doordat je toegang hebt tot de learning analytics van je online leerplatform, zie je snel of je studenten de leerstof en/of bijhorende oefeningen begrijpen. Wanneer dat niet het geval is, kan je ingrijpen en de student(en) in kwestie tijdig bijsturen.

Blended learning is dus op heel wat vlakken een efficiënte manier van lesgeven die, als je ze goed toepast, heel wat mogelijkheden biedt om je studenten nog beter te engageren en motiveren. Je geniet van het beste van beide werelden: de voordelen van synchroon lesgeven (in de les, op de campus) en van asynchroon lesgeven (bijvoorbeeld via video’s op je online leerplatform).

New call-to-action