Home Blogs Acco Blended les en papieren studiemateriaal ideale combi voor digital native studenten

Acco enquête - Blended les en papieren studiemateriaal: de ideale combi voor digital native studenten

Studenten én docenten verkiezen 2/3de live les te krijgen/geven en 1/3de online.

Leuven, 22 september 2022 – Een enquête van Acco, uitgeverij, drukkerij en boekhandels voor en door studenten, toont dat blended lessen de toekomst vormen. Tegelijkertijd verkiezen studenten én docenten hoger onderwijs zo’n 2/3de van de lessen live te krijgen/geven. De papieren ondersteuning van de studiematerialen blijft weliswaar belangrijk, om de lessen te volgen en daarna te studeren.

Tien jaar geleden gebeurde alles in het hoger onderwijs live en op papier. Met corona sloeg de slinger helemaal door naar de andere kant, en werd alles digitaal. De grote vraag eind vorig schooljaar was, welke voorkeuren studenten en docenten hebben, nu ze zowel live/papier als online hebben leren kennen. Acco bevroeg daarom in juni studenten en docenten over onder meer hun voorkeur op het vlak van digitaal versus papieren studiemateriaal, en over live of online les krijgen resp. geven. Wat wordt het idealiter voor hen: papier, digitaal, of blended (de combinatie van papier/live en digitaal)?

53% van de docenten geeft aan dat hun onderwijsinstelling verwacht dat ze blended studiemateriaal aanbieden. 71% van de studenten wil blended studiemateriaal hebben. 85% van de docenten biedt effectief blended studiemateriaal aan. 74% van de docenten geeft aan dat hun onderwijsinstelling verwacht dat ze blended lesgeven. 69% van de studenten wil blended les krijgen. 80% van de docenten geeft ook effectief blended les.

‘Wij merken effectief dat de focus van de hoger-onderwijsinstellingen veranderd is, richting blended lesgeven en dito studiemateriaal’, zegt Inge Vander Velpen, CEO van Acco. ‘We zien al sinds 2015 een gestage stijging van het aantal blended publicaties. Bovendien werken we nauw samen met verschillende hoger-onderwijsinstellingen om hun Learning Management System via een single sign-on deeplink te connecteren met het Acco-contentplatform Sofia, om docenten zo te ondersteunen in hun online en blended leercontentcreatie. Op die manier ondersteunen wij de onderwijsinstellingen en de docenten in hun blended visie.’

Een kleine helft van de studenten verkiest blended studiemateriaal, tegenover 67% van de docenten

De studenten die blended studiemateriaal verkiezen, vormen met 47,6% de grootste groep. Daarna volgt met 41% de groep die zijn studiemateriaal uitsluitend op papier verkiest. Slechts 11,4% verkiest zijn studiemateriaal louter digitaal. Bij de docenten is de groep die voor blended studiemateriaal kiest groter: 67,2%. Slechts 19,9% verkiest uitsluitend papieren studiemateriaal. 13% verkiest louter digitaal studiemateriaal.

Sinds corona zien we dat steeds meer hoger-onderwijsinstellingen en docenten kiezen voor 100% online studiemateriaal, onder meer om de studiekosten te drukken’, licht Vander Velpen toe. ‘Dat houdt echter geen rekening met de noden van de student. Uit onze enquêtes komt jaar na jaar duidelijk naar voren dat de meeste studenten (88%) een papieren drager nog steeds als cruciaal ervaren. Bijkomend merken wij sinds corona een gestage groei van het aantal printopdrachten door studenten bij onze drukkerij. Ook dat zien we gereflecteerd in onze enquêteresultaten: 72% van de studenten drukt digitaal studiemateriaal af en 71% koopt liever een cursus of studieboek dan zijn studiemateriaal zelf uit te printen.

We doen daarom bij Acco heel wat inspanning om de printservice, maar vooral ook de cursussen en het studiemateriaal, voor iedereen betaalbaar te houden. We onderhandelen voor onze meer dan 230.000 Acco-aandeelhouders een vaste lage bladprijs, ook voor die richtingen die minder studenten tellen. Bovendien krijgen we van heel wat studentenkringen mandaten om voor hen te onderhandelen over de prijzen van studiemateriaal met (andere) nationale en internationale uitgeverijen. Door ons breed aandeelhouderschap van studenten, wordt studeren zo betaalbaarder voor iedereen’, besluit Vander Velpen.

2/3de van de studenten én docenten verkiezen live lessen

Als men de keuze heeft om de les live te volgen én nadien te herbekijken, gaat 52% meestal live naar de les. 28% bekijkt meestal de opgenomen lessen nadien. En 20% doet beide. Gemiddeld genomen vinden studenten (versus docenten) een verhouding van 63% (62%) on-campus en 37% (38%) online les krijgen ideaal. Op dat vlak zitten studenten en docenten dus helemaal op dezelfde golflengte, ze verkiezen beide ongeveer 2/3de live les te krijgen/geven.

76% van de docenten vreest dat studenten het volgen van de lessen zullen uitstellen wanneer deze ook online beschikbaar zijn. 79% vindt het moeilijker om studenten te motiveren wanneer ze minder naar de campus les komen volgen.

Bij blended lessen, verkiest 88% van de studenten opgenomen lessen, tegenover 63% van de docenten

Wat betreft hoe ze liefst blended les willen krijgen, verkiest 88% van de studenten opgenomen lessen, die ze achteraf kunnen herbekijken. De docenten die blended lesgeven, passen dat toch ietwat anders toe. 67% en de grootste groep onder hen, ziet dit onder de vorm van livestreamlessen. “Slechts” 63% via opgenomen lessen die kunnen herbekeken worden. 

 

 

Wens je meer informatie of een interview?

Neem dan contact op met Elsie Van Linthout bij Luna: elsie@luna.be, +32 475 26 01 03.

Over deze enquête

1123 studenten en 119 docenten namen deel aan deze enquête. Voor wat betreft de studenten, hebben de resultaten een betrouwbaarheid van 99% met 4% foutenmarge. 92% van de bevraagde studenten studeert weliswaar aan een hogeschool, en 76% aan de KU Leuven. Bij de docenten halen we geen betrouwbaarheid van 95% Er is wel een evenwichtige verdeling tussen de docenten die doceren aan hogescholen versus universiteiten.

Over Acco

Acco is een coöperatieve organisatie die in 1960 werd opgericht door en voor studenten met als doel kwalitatieve cursussen te maken tegen een betaalbare prijs. Acco is gespecialiseerd in de creatie, productie en distributie van kwalitatieve (blended) educatieve en wetenschappelijke publicaties met een focus op het hoger onderwijs.

De coöperatieve organisatie Acco combineert verschillende activiteiten. Acco is als educatieve uitgeverij ‘Acco Learn’ gevestigd in Leuven, heeft een drukkerij ‘Print & Productions’ in Herent en verschillende boek- en kantoorhandels in Leuven, Heverlee, Antwerpen, Gent en Kortrijk. Het Nederlandse dochterbedrijf ‘Acco Uitgeverij’ is gevestigd in Den Haag. De learning solution experts van ‘Acco Learn for Business’ ondersteunen bedrijven en professionals bij het ontwikkelen van (blended) learning solutions met een hoge leerwinst door te ontzorgen op het vlak van strategie, contentcreatie en/of leertechnologie.

Als coöperatieve vennootschap heeft Acco meer dan 230.000 aandeelhouders, de overgrote meerderheid daarvan zijn (oud-)studenten. Momenteel zijn meer dan 1.000 auteurs actief voor Acco en voor zijn publicaties. In 2021 boekte de uitgeverij een jaaromzet van 15 miljoen euro.