Home Blogs Acco Learn Het verhaal achter de cover: Terecht

Het verhaal achter de cover van Terecht, rechten van kinderen in de jeugdhulpverlening

Voor het boek Terecht, rechten van kinderen in de jeugdhulpverlening van auteur Veerle Verlinden (Karel De Grote Hogeschool) ging ons team op zoek naar een cover die een diepere betekenis had. Zo kwamen we na een korte zoektocht het kunstwerk van Doran Denreyter tegen, gemaakt voor TRES, een creatietraject van TRILL vzw waarbij kinderen en jongeren uit de jeugdhulp onder begeleiding van kunstenaars naar een toonmoment toewerken. We contacteerden hen en kregen vervolgens toestemming om het kunstwerk op onze cover te gebruiken. Doran, de kunstenaar van het werk, vertelt ons meer over zijn inspiratie:

Kunstenaar aan het woord

“Als kind vond ik het moeilijk om mijn gevoelens te uiten, tekenen was voor mij een middel om kalm te blijven en die gevoelens een plaats te geven. Ik ben dus al van kleins af aan met kunst bezig. Als jongere kwam ik vaak in Overkop Tienen, een ontmoetingshuis voor jongeren. De begeleiders wisten dat ik artistiek aangelegd was, en zij vroegen me deel te nemen aan het TRES-project.”

Het kunstwerk van Doran en Wietse.

Tijdens het kunstproject werd Doran gekoppeld aan Wietse Palmans, een kunstenaar uit Vlaams-Brabant. “Wietse en ik trokken samen door de stad om ideeën te verzamelen. Zo stelde hij voor om op een bierviltje te tekenen wat we zagen. Het viel Wietse meteen op dat ik met portretten bezig was, terwijl hij meer oog had voor de natuur. Wat ons uiteindelijk verbond was het vele gebruik van kleur in onze kunstwerken. Na een tijdje experimenteren vonden we een doel om naartoe te werken als een team.”

De kleuren speelden in het kunstwerk een grote rol, het kreeg de naam Kleurotie. “Tijdens een brainstorm kwam ik op het idee om kleuren en emoties aan elkaar te koppelen. We gingen op zoek naar welke kleur bij welke emotie pasten en koppelden die aan de gezichten die we schilderden. Sommige gezichten uit het kunstwerk zijn uit mijn eigen leven gegrepen. Mijn moeder wordt weerspiegeld in het blauw en mijn huidige vriend in het rood-gele gedeelte. Ook mijn hond Lisi kreeg een plekje. Rood stond voor liefde, passie, maar ook woede. Geel voor blijheid en vreugde, groen voor kalmte, groei, balans, paars voor luxe, intelligentie en religie. Blauw kreeg dan weer de betekenis van verdriet en eenzaamheid.”

Doran is het TRES-project en Wietse dankbaar. “Ik stelde me meer open voor nieuwe dingen en heb ook nieuw materiaal leren gebruiken voor mijn kunst. En Wietse leerde me bijvoorbeeld dat er in iedere omgeving wel iets moois te vinden is.”

Doran en zijn hond Lisi die ook op de cover staat.

Over het boek

Terecht. Rechten van kinderen in de jeugdhulpverlening is een praktische gids voor jeugdhulpverleners bij het toepassen van het jeugdrecht in hun dagelijkse werk. Het beschrijft de procedures en rechten die relevant zijn voor de hulpverlening aan kinderen en jongeren aan de hand van concrete voorbeelden, richtlijnen en casestudy’s.

Over het algemeen wil dit boek hulpverleners helpen om een brug te slaan tussen het juridische kader en de praktijk. Het ondersteunt hen bij het begrijpen en toepassen van relevante wet- en regelgeving, en draagt bij aan het waarborgen van de rechten en bescherming van kwetsbare jongeren.

Terecht beschrijft het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, de werking van de integrale jeugdhulp, het jeugddelinquentierecht, de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en de rechtspositie van de niet-begeleide minderjarige vluchteling.

Welke kinderrechtenorganisaties zijn er? Welk traject leggen jongeren af in de jeugdhulpverlening? Welke rechten hebben ze tijdens dat traject? En hoe waarborg je de rechten van de steeds groeiende groep van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen? Terecht houdt rekening met wat de jeugdhulpverlener moet weten om kwetsbare jongeren te begeleiden. Zij kunnen kinderen en jongeren helpen om hun rechten te begrijpen, hun stem te laten horen en te pleiten voor hun behoeften.