Home Blogs Acco Learn Geen online les meer? 76% van Vlaamse studenten in hoger onderwijs niet akkoord!

Geen online les meer? 76% van de Vlaamse studenten in het hoger onderwijs gaat niet akkoord! - Persbericht

Leuven, 27 september 2021 – Aan de start van dit nieuwe academiejaar stromen de klaslokalen en aula’s weer vol met studenten. Betekent dit dat online ‘over and out’ is? Uit een recente bevraging van Acco kwam duidelijk naar voren dat dit niet is wat studenten echt willen. 76% van de bevraagde studenten wil immers blijvend blended leren.

Acco, leerconsulent hoger onderwijs, educatieve uitgeverij en boekhandel van en voor studenten, hield in september 2021 een bevraging bij Vlaamse docenten en studenten hoger onderwijs over het digitale afstandsonderwijs tijdens de coronaperiode en over hun visie op blended onderwijs en contactonderwijs na corona.

Coronacrisis als eyeopener

Uit die bevraging bleek dat 73% van de bevraagde docenten nooit meer terug wil naar volledig digitaal afstandsonderwijs. Voor 59% was de coronacrisis wel een eyeopener voor de mogelijkheden van blended onderwijs. Bovendien geeft 92% aan dat hun kennis over digitale werkvormen verbeterde tijdens het verplichte afstandsonderwijs. Docenten en studenten vinden elkaar in dit blended onderwijs, want 93% van de docenten geeft aan blijvend blended les te willen geven en 76% van de bevraagde studenten wil blijvend blended leren. Voor zowel docent als student is blended onderwijs, met een goede mix van digitaal en face-to- faceonderwijs, nu dus al de beste keuze.

Blended is méér dan online lesgeven

Blended leren is de mix van leervormen die klassiek leren combineert met digitaal leren, met als doel het optimaliseren en versterken van de leeromgeving (zowel online als offline). Dat doet het door enerzijds de leerinhoud te combineren met activerende en motiverende werkvormen en anderzijds door de inzet van digitale tools, om zo het leerrendement van de student te verhogen. In een blended leertraject krijgen de studenten meer controle over wanneer, waar en aan welk tempo zij de online leerstof verwerken. Op die manier kunnen de waardevolle contactmomenten met de docent optimaal gebruikt worden voor verdieping, interactie en verbinding tussen de studenten onderling en tussen de docent en de student. Dat boost de motivatie van de studenten en zorgt op zijn beurt voor een hoger leerrendement.

Docenten willen dus niet meer terug naar 100% digitaal onderwijs. Toch wil 74% van de bevraagde docenten theorie blijvend overbrengen via online kennisclips, wil 86% inzetten op meer digitaal studiemateriaal en wil 56% nog steeds opgenomen lessen online aanbieden. En hier vinden docenten en studenten elkaar in de blend. 61% van de bevraagde studenten die blended onderwijs verkiezen, geeft namelijk aan dat ze online kennisclips willen om theorie te verwerken, 71% wil meer digitaal studiemateriaal en 98% wil opgenomen lessen om te herbekijken tijdens het oefenen of studeren.

Elkaar vinden in de blend

Zowel studenten als docenten willen dit academiejaar dus maximaal inzetten op een sterke mix van digitaal en contactonderwijs, blended onderwijs dus. “De toekomst begint vandaag”, vertelt Vicky Adriaensen. “Met alles wat we ondertussen geleerd hebben, zijn we beter voorbereid dan ooit om naar een nieuwe, toekomstbestendige vorm van blended onderwijs te evolueren. Als leerconsulent heeft Acco al 60 jaar ervaring in het bouwen van sterke leeroplossingen. Wij luisteren elke dag naar de behoeftes van docenten die de transitie van offline naar blended willen maken. Samen met hen vertalen we deze noden naar krachtig blended studiemateriaal dat de docent toelaat maximaal in te zetten op sterk contactonderwijs én de student coacht tijdens zijn leerproces richting meer leerrendement en betere leerresultaten. Het steeds groter wordende aandeel van blended studiemateriaal binnen het Vlaamse hoger onderwijs zien wij ook gereflecteerd in onze eigen cijfers. Zo verwelkomden we in 2020 35% meer nieuwe gebruikers op ons online leerplatform Sofia, dat ondertussen al meer dan 75.000 gebruikers in totaal telt. Bovendien ging 30% meer docenten dan in 2019 aan de slag met blended studiemateriaal en Sofia. Blended zit dus echt – en terecht – in de lift”, aldus Vicky Adriaensen.

Waarom dan nog terug naar de aula?

We hebben elkaar tijdens de coronaperiode intens gemist. Sociale contacten zijn immers een basisbehoefte. Verbinding maken met de mensen om je heen zorgt ervoor dat je gevoelens van angst, stress en onzekerheid bij elkaar doet verminderen. Online kan je echter geen echte, waardevolle interactie en verbinding met elkaar aangaan. We hebben dit dus een hele lange periode moeten missen. En dan is teruggaan naar de aula om elkaar eindelijk fysiek te zien heel belangrijk.

Ook in de resultaten van de bevraging was dit gemis duidelijk zichtbaar. 60% van de bevraagde docenten geeft immers aan dat ze tijdens het digitale afstandsonderwijs het contact en de interactie met hun studenten tijdens de les het meest gemist hebben, naast het feit dat ze ook hun collega’s graag terug willen zien en dat ze bij contactonderwijs beter kunnen opvolgen of de studenten de kennis goed verwerken.

En ook studenten gaven in de bevraging aan dat ze veel hebben moeten missen. Terwijl maar 11% van de bevraagde studenten aangeeft dat ze de docenten hebben gemist, geeft 79% aan dat ze vooral het contact en de interactie met hun medestudenten misten. Vergeet immers niet dat leren met en van elkaar een zeer belangrijk onderdeel is van het leerproces van elke student.

“Omdat we als leerconsulent dagelijks met docenten spreken, voelden we al heel snel aan dat ze nood hadden aan tips om ook bij blended en digitaal onderwijs meer contact en interactie met hun studenten te creëren om zo de motivatie te boosten. Het was dan ook fantastisch dat we in september 2021 meer dan 500 docenten live mochten verwelkomen tijdens de Acconnect Webinars over motivatie, interactie en verbinding met de studenten”, zo vertelt Nathalie Briessinck, uitgeefmanager bij Acco Learn.

Blended onderwijs is dus niet enkel de toekomst, het is vooral het nu. Het versterkt immers de kracht van elk onderwijstype: door bepaalde leeronderdelen uit de contactmomenten te halen, krijgt de docent tijdens de lessen meer tijd voor cruciale interactie met de studenten. Bovendien kan de student de leerinhouden meer op eigen tempo en naar eigen kunnen verwerken. Blended is dus een win-win voor het hoger onderwijs.

Over de enquêtes van Acco

Acco, leerconsulent, educatieve uitgeverij en boekhandel voor en door studenten, hield twee bevragingen tussen eind augustus en begin september 2021: een bij alle docenten en een bij alle studenten in het Vlaamse hoger onderwijs. 117 docenten en 1.356 studenten vulden de enquête in. Acco organiseert als studentencoöperatie elk jaar zo’n enquête om te peilen naar de bekommernissen in het hoger onderwijs. Acco ijvert als leerconsulent immers voor sterkere leertrajecten om het leerrendement te verbeteren.

Van de 117 docenten geeft 32% les aan een hogeschool en 68% aan een universiteit. Ter referentie: in het hoger onderwijs in Vlaanderen geeft 64% les aan een hogeschool en 36% aan een universiteit.

6% van de 1.356 ondervraagde Vlaamse studenten studeert aan de hogeschool en 94% aan een universiteit. Die verhoudingen weerspiegelen de werkelijkheid niet. Het aantal antwoorden is voldoende, maar er zijn relatief te weinig antwoorden van hogeschoolstudenten tegenover universiteitsstudenten.

Het doel van de enquête was te weten komen hoe docenten en studenten het afgelopen academiejaar en het digitale afstandsonderwijs ervaren hebben. Waar kijken ze het meest naar uit nu afstandsonderwijs geen noodzaak meer is? Willen studenten blijvend blended les krijgen? Onder welke vorm? Welke learnings over digitaal lesgeven nemen docenten mee naar het nieuwe academiejaar?

Over Acco Learn

Acco is een coöperatieve uitgeverij die in 1960 werd opgericht. Acco specialiseert zich in leerconsultancy, alsook de uitgave en verkoop van studiemateriaal en wetenschappelijke publicaties voor het hoger onderwijs.

Acco combineert verschillende activiteiten. Acco is als uitgeverij ‘Acco Learn’ gevestigd in Leuven, heeft een drukkerij ‘Print & Productions’ in Herent en winkels in Leuven, Heverlee, Antwerpen, Gent en Kortrijk. Dochterbedrijf Acco Nederland is gevestigd in Den Haag.

Als leerconsultant ondersteunt het uitgeefmerk Acco Learn leerprofessionals binnen het hoger onderwijs bij het vormgeven van blended leeroplossingen met een hoge impact, met als doel een aangenaam en succesvol leerproces voor elke lerende met een maximale leerwinst. De Acco Learn leerconsultants doen dit door de leerprofessional te ontzorgen op het vlak van strategie, contentcreatie en/of technologie.

Als coöperatieve vennootschap heeft Acco meer dan 220.000 aandeelhouders, de overgrote meerderheid daarvan zijn (oud-)studenten.
Momenteel zijn meer dan 1.000 auteurs actief voor Acco en voor zijn publicaties. In 2019 boekte de uitgeverij een jaaromzet van 16 miljoen euro.

Wens je meer informatie of een interview?

Neem dan contact op met Lien Berendsen, accolearn@acco.be