Home Blogs Acco Learn Educational technology: LTI, de link tussen EdTech en LMS

Educational technology: LTI, de link tussen EdTech en LMS

Er beweegt veel in het Vlaamse hoger onderwijs. Dan gaat het voor een keer niet over toelatingsproeven of studiepunten, maar over technologie. Technologie bepaalt steeds vaker hoe docenten doceren en studenten studeren. Dat merk je in de beleidsvisies van hogescholen en universiteiten, maar zeker ook aan de investeringen in technologie. Er wordt fors ingezet op de didactische kant van blended learning. De meeste instellingen schakelden over op moderne en zeer performante Learning Management Systems (LMS) om die digitale omslag te ondersteunen.

De Educational Technology- of EdTech-industrie volgt en duwt die ontwikkelingen. De laatste jaren groeide EdTech enorm.

Wie zit er achter de EdTech-industrie en welke invloed hebben ze op het onderwijs?

De EdTech-industrie bestaat zowel uit gevestigde waarden als uit een aantal start- en scale-ups. De gemene deler tussen die spelers is dat ze relevante tools maken voor het (hoger) onderwijs. Zo zorgen ze er mee voor dat innovatieve technologieën zoals virtual reality, augmented reality en artificial intelligence in onderwijstools worden geïntegreerd. Maar ook vanuit de datawetenschap worden veel inzichten gebruikt om stappen te zetten op het vlak van learning analytics. Die helpen zowel instellingen als docenten om doceer- en leeractiviteiten inzichtelijker te maken.

Welke functies heeft een LMS-systeem?

De tijd dat er aan universiteiten en hogescholen één LMS als een monoliet al het digitale en blended onderwijs organiseerde, lijkt voorbij. Dat is begrijpelijk, omdat er in het enorme aanbod van EdTech-tools altijd wel relevante features zijn die niet standaard in het LMS vervat zitten.

Vandaag nemen LMS’en (zoals Toledo, Canvas of Blackboard) steeds vaker een tweeledige rol op:

  • Als centrale hub die zorgt dat in grote en soms complexe onderwijsinstellingen al het leermateriaal steeds bij de juiste studenten en docenten, en in de juiste vakken en leerpaden terechtkomt. Zo fungeert het platform als centrale toegangspoort die ‘anytime and anywhere’ leren en doceren mogelijk maakt.
  • Als communicatietool die mee het onderwijs organiseert, maar ook dient als feedbacktool voor je studenten.

Wat is de link tussen EdTech-tools en LMS?

LMS’en bevatten de mogelijkheid om tal van tools met elkaar te koppelen en centraal te beheren. Op die manier ontstaat er een technologisch ecosysteem. Dat gebeurt aan de hand van een standaard: de Learning Technology Interoperability (LTI)-standaard. Die zorgt voor een naadloze koppeling van allerhande EdTech-tools met het LMS. Zo wissel je bijvoorbeeld makkelijk data uit die je vervolgens gebruikt voor learning analytics. Een ander voordeel is dat zowel studenten als docenten zich kunnen registeren en aanmelden via hun vertrouwde LMS en zo toegang krijgen tot gekoppelde tools.

Op die manier worden de technologische ecosystemen van een LMS-systeem en met LTI gekoppelde tools ook ‘Learning Experience Platforms’. Technologie is altijd aanwezig, maar niet zichtbaar in de zin van een hindernis die eerst moet worden genomen.

Hoe past Acco Learn in dat verhaal?

Sinds 2017 koppelt Acco via LTI haar eigen tool Sofia met LMS’en van hogescholen en universiteiten. Daarnaast is ook Sofia zelf via LTI gekoppeld met enkele externe tools van partners die bijvoorbeeld content aanleveren. Op die manier is Sofia een vast onderdeel van het grote EdTech-ecosysteem in Vlaanderen.

New call-to-action