Home Blogs Acco Learn Hoger onderwijs Blended learning: 3 voordelen voor studenten in het hoger onderwijs

Blended learning: 3 voordelen voor studenten in het hoger onderwijs

Met blended learning creëer je een complementaire mix van synchroon en asynchroon onderwijs en geniet je van de voordelen van beide. Blended learning heeft niet alleen heel wat voordelen voor jou als docent in het hoger onderwijs. Ook je studenten hebben veel baat bij de mix van leervormen die je zo aanbiedt.

1. Je studenten nemen hun leerproces in eigen handen.

Met het Flipped Classroom model reduceer je het aantal hoorcolleges sterk. In plaats daarvan krijgen studenten de tijd om via je online leerplatform de kern van de leerstof te verwerken. Dat kan aan de hand van kennisclips waarin de theorie van het hoorcollege zit vervat of op basis van interactieve oefeningen.

In sommige gevallen zijn die digitale tools ook adaptief: ze passen zich aan de studiesituatie of het niveau van de student aan door gemakkelijkere of moeilijkere leerstof op het juiste moment in het leerproces aan te bieden. Zo verwerken je studenten zelfstandig en op hun eigen tempo de leerstof.

Wil je meer weten over Flipped Classroom? Bekijk dan de webinar ‘Hoe pak je flip-the-classroom aan in de 21e eeuw?’ 

2. Je neemt sneller leerhindernissen weg.

Leren gaat vaak gepaard met drempels waar een student geen controle over heeft. Door leerhindernissen weg te nemen, verlaag je als docent de noodzakelijke inspanning die de student moet leveren om de lesinhoud te verwerken. Zo creëer je een leeromgeving op maat die de focus op het vooropgestelde studiedoel behoudt.

Als een student niet goed met een pc overweg kan, speel je daar als docent bijvoorbeeld op in door handige tips of een overzichtelijke structuur aan te reiken. Of wanneer een student nogal verlegen is en niet snel vragen durft te stellen, los je dat op door met response technology te werken in de vorm van bijvoorbeeld pollingtools. Die technologie helpt je om een reactie te krijgen op een vraag of stelling waarop elke student individueel en anoniem reageert. Zo kan iedereen optimaal deelnemen aan de les.

3. Je studenten krijgen een rijkere leerervaring door de combinatie van werkvormen.

Wat voor de meeste studenten heel activerend werkt, is de combinatie van zowel rijke informatie als interactieve oefeningen, realistische cases of formatieve toetsing. Die variatie voorkomt dat je lessen eenzijdig worden en je studenten gedemotiveerd raken.

Een hoorcollege kan ook activerend zijn. Enerzijds kan je het digitaal verrijken met behulp van video’s, animaties of interactieve polls. Anderzijds kan je ook offline werkvormen gebruiken. Zo kan je proberen om meer interactie te creëren met je studenten door middel van gerichte (door)vragen.

Wil je graag eens afwisselen van werkvorm, maar ben je nog op zoek naar inspiratie? Denk dan eens aan peer instruction of one-minute papers en daag je studenten uit. De ene werkvorm is digitaal en de andere offline, maar allemaal zijn ze activerend en de combinatie werkt meestal nog het best.

Heb je nood aan inspiratie rond activerende werkvormen? Download dan de flashcardset met 15 activerende werkvormen voor blended learning.

Je studenten die verantwoordelijkheid krijgen over hun leerproces, minder leerhindernissen en een rijkere leerervaring – blended learning heeft een groot voordeel voor je studenten (en voor jou). Je creëert namelijk een complementaire mix van synchroon en asynchroon onderwijs en geniet van de voordelen van beide.

New call-to-action