Home Blogs Acco Learn Van fysieke training naar e-learning: wat verandert er voor trainers?

Van fysieke training naar e-learning: wat verandert er voor trainers?

Heel wat learning- en developmentafdelingen werken momenteel noodgedwongen aan een e-learningaanbod. Van de ene dag op de andere overschakelen van analoog naar digitaal is niet vanzelfsprekend. Maar verandering brengt altijd kansen, niet het minst voor trainers. Trainers blijven ertoe doen, ook in een digitale context. Al moeten zij mee met hun tijd. En dat betekent… zelf bijleren. Welke vaardigheden veranderen er voor de lesgever als je overschakelt van offline naar online (of blended) lesgeven?

De trainer wordt ontwikkelaar

Het klinkt logisch, en dat is het ook: de lesgever is de inhoudelijke expert. Hij of zij heeft de belangrijke taak je cursisten nieuwe leerstof of vaardigheid aan te leren. En daar verandert het online gebeuren niets aan.

Maar de leerinhouden, de cursus en de instructiemomenten moeten op een andere manier vorm krijgen. De klassieke Powerpointpresentatie volstaat niet meer. Je cursisten zijn niet meer fysiek aanwezig, dus het spel van vraag en antwoord moet anders. En ook de didactiek verandert, want hands-on lesgeven bij een e-learning? Dat blijkt moeilijk.

En dus moet alles opnieuw overdacht worden. Niet vanzelfsprekend, want een e-learning (of beter nog: blended learning) ontwikkelen vraagt nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. Toch is dat nog steeds een van de primaire rollen van de lesgever.

Alles start bij een goed les- of cursusontwerp: een leerplan uitzetten, de juiste mix voorzien van tekst, beeld, audio en video en dat combineren met oefeningen en tests. Daarvoor moet je kennis hebben van de technologie, zodat je je cursisten niet alleen maximaal bereikt, maar zodat je hen op de meest efficiënte manier laat leren.

Het is belangrijk dat je trainers voelen dat ze er niet alleen voor staan. Daarom is het een goed idee om een partner onder de arm te nemen die helpt om de juiste didactiek te zoeken voor je e-learning of die je begeleidt bij het maken van instructievideo’s. Zulke partners helpen je om digitale tests op te stellen, maken je wegwijs in het ontwerpen van advanced organizers en ondersteunen je bij het uploaden van materiaal in een CMS of LMS.

De trainer wordt begeleider

En dan start de cursus. Alles digitaal, dus klaar? Neen, toch niet. Hoewel de lesgevers hun cursisten meer dan ooit moeten loslaten, blijft het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. En hoe kan je dat beter doen dan via interactie?

Contactmomenten organiseren, directe instructiemomenten voorzien, moeilijke materie face to face uitleggen, dat blijft cruciaal. Daarom is het belangrijk om cues in te bouwen: momenten waarop je nagaat of de cursist nog mee is met de leerstof.

Bovendien blijft feedback even belangrijk als vroeger, al kan je die ook digitaal op verschillende manieren geven. De kunst bestaat erin de meest effectieve vorm te kiezen. Dat geldt overigens ook voor de selectie van oefeningen: tussentijdse oefen- en herhaalmomenten, digitale portfolio’s, elektronische tussentijdse evaluaties, …

De trainer wordt coach

Lesgeven gaat niet alleen over resultaten boeken. Het gaat ook over het ondersteunen van je cursisten. Een trainer structureert de contacten met de cursisten, coacht hen in het leertraject en hun individuele leerproces. Hij creëert een community en doet wat in zijn macht ligt om die in stand te houden. Met minder face-to-facecontacten vraagt dat een ietwat andere aanpak omdat je de non-verbale communicatie van je cursisten niet altijd ziet. Coachinggesprekken voeren is bij e-learning dus een belangrijk deel van de opdracht van de lesgever.

De trainer wordt examinator

Permanente evaluatie neemt bij e-learning andere vormen aan, maar is even belangrijk. Zo volgt de lesgever de evolutie van de cursist op. Tenslotte blijft de lesgever verantwoordelijk voor de testing & assessment van zijn cursisten. Ook dat kan verschillende vormen aannemen: via een klassiek examen of een mondeling examen, maar ook via digitale tests of in te sturen (digitale) opdrachten.

Welke kansen zie jij in e-learning voor je trainers?

Het is logisch dat je trainers momenteel wat onzeker zijn over de rol die ze spelen in de nieuwe manier van lesgeven. E-learning, en zeker blended learning, heeft heel wat voordelen, voor je cursisten en ook voor je trainers.

Het is een veranderingsproces. En bij elke verandering geldt: pak het stap voor stap aan en zoek hulp waar nodig. Het is een kwestie van goed luisteren, informeren, betrekken, samen vormgeven, testen en bijsturen. Wil je snel feedback op je huidige e-learningaanpak? Doe de Acco Learn Quick Scan en krijg advies.