Home Blogs Acco Learn For business Klant in de kijker: VDAB

Klant in de kijker: VDAB

Het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) volgt in samenwerking met VDAB het ‘Alle hens aan dek’-plan van de Vlaamse regering op. Dat traject richt zich op de herlancering en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt tijdens en na de coronapandemie. 

 

 

Wat doet VDAB?

VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, is een Vlaamse overheidsdienst die zich onder andere inzet om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Daarnaast doet VDAB ook dienst als opleidingsverstrekker om de competenties van werkzoekenden te verhogen. 

Waar liep VDAB tegenaan? 

Opleidingen spelen een cruciale rol in de Vlaamse arbeidsmarkt. Vroeger verliep het gros van die opleidingen synchroon, wat betekent dat zij real-life interactie tussen de lesgever en de lerende vereisen. Met de uitbraak van het coronavirus vielen al die synchrone lessen stil en implodeerde de opleidingsmarkt volledig. Een vlotte omschakeling naar gedigitaliseerde opleidingen is dan ook een belangrijke focus van het ‘Alle hens aan dek’-plan. 

Ter bevordering van die vlotte omschakeling kozen DWSE en VDAB voor de oprichting van een ‘Infopunt e-leren’. Dat infopunt dient als informatiebron om opleidingsverstrekkers wegwijs te maken in de wereld van het e-leren. Om het infopunt inhoudelijk uit te schrijven deed VDAB beroep op Acco Learn for Business. Internet Architects (iO) bouwde het platform.  

Welke oplossing bood Acco Learn for Business? 

In nauwe samenwerking met VDAB verzamelde Acco Learn for Business de nodige informatie voor de uitbouw van het infopunt. In een eerste stap hield Acco Learn for Business een brede bevraging bij de opleidingsverstrekkers om te peilen naar hun voorkennis en leernoden omtrent e-leren. Wegens de grote diversiteit in voorkennis classificeerden ze de opleidingsverstrekkers in categorieën gaande van absolute beginners tot experts. Vanuit de vraag “Wat willen we bijleren aan een beginner en wat kunnen we betekenen voor een expert?” bepaalde Acco Learn for Business de doelen van het infopunt. Op basis van die doelen konden ze vervolgens aan de slag met het schrijven van de leerinhouden. 

Het resultaat 

Het Infopunt e-leren is nu een uitgebreide bron van gerichte informatie over e-leren voor opleidingsverstrekkers met diverse voorkennisniveaus. Die informatie staat uitgeschreven in zeven thema’s die aansluiten bij de noden van de opleidingsverstrekkers. 

Momenteel bestaat het infopunt uit een verzameling van informatieve teksten. In de nabije toekomst zullen de verschillende partijen het infopunt verder uitbreiden tot een dynamisch platform dat uitwisseling van informatie onder de verschillende opleidingsverstrekkers mogelijk maakt. Het infopunt fungeert dus niet enkel als informatiebron, maar ook als lerend netwerk voor opleidingsverstrekkers. 

 

Wat vond VDAB van de samenwerking?  

Acco wist hun expertise en toegepaste kennis in te zetten in diverse domeinen binnen E-Leren om een breed spectrum aan toegankelijke informatie te creëren. Ik wil specifiek Niels en Erwin bedanken voor hun pro-activiteit, kennis en pragmatisme om mede dit project tot een mooi resultaat te brengen. 

— Sven Lenaerts Teamlead Design VDAB