Achter de schermen van de uitgeverij: Eline Vanhecke

Eline Vanhecke is uitgever psychologie, pedagogie en onderwijs bij Acco. Ze geeft je een kijkje in haar takenpakket. Werp een blik achter de schermen van onze uitgeverij.

Wat deed je voor je uitgever bij Acco werd?

Ik startte aan de UGent waar ik onderzoek deed naar regionale variatie in Vlaamse gebarentaal. Daar werkte ik mee aan de ontwikkeling van een online vertalend woordenboek. Vervolgens maakte ik aan de VUB een doctoraat over stedelijke kanselarijtaal in de negentiende eeuw. In een ver verleden gaf ik les in de derde graad secundair onderwijs en in de graduaatsopleiding Tolken voor doven. Vlak voor ik bij Acco startte, werkte ik als uitgever van educatieve methodes en leeroplossingen bij uitgeverij Plantyn. En toen kwam ik hier terecht als uitgever psychologie, onderwijs en pedagogie.

Waarom wilde je bij ons komen werken?

Acco is niet alleen educatieve uitgeverij voor hoger onderwijs, maar focust intussen ook op een breder veld, zowel naar doelgroepen toe, als naar soorten leeroplossingen. Dat geeft mezelf de kans om mijn eigen blik te verruimen. Een grote meerwaarde is ook de link met het B2B-veld (business-to-business), waarmee heel wat zinvolle kruisbestuiving mogelijk is. Én Acco is daarenboven een coöperatieve uitgeverij met een missie waar ik me helemaal in kan vinden: kennis breed toegankelijk maken voor iedereen die iets wil leren mét veel waardering voor de auteurs.

Als uitgever ben je verantwoordelijk voor het bedenken van concepten. Hoe kom je op nieuwe ideeën?

Ik ben altijd op zoek naar interessante onderwerpen en mensen. Dat knopje is soms moeilijk af te zetten, waardoor je in bijna elk gesprek met nieuwe mensen al dan niet bewust peilt naar een potentieel. In een gesprek met auteurs is het belangrijk om goed te luisteren. Je haalt hier heel wat informatie uit over het doel, de doelgroep en de inhoud van een publicatie en kan dan op basis daarvan, samen met de auteur het concept verder concretiseren. We gaan ook op zoek naar de Unique Selling Points: wat maakt dit boek beter dan een ander, waarom zou iedereen dit moeten lezen?

Je neemt de boeken van de fondsen psychologie, onderwijs en pedagogie onder je vleugels. Vanwaar je interesse in die vakdomeinen?

Hoewel ik nooit de ambitie had om zelf leerkracht te worden, wou ik wel iets doen met of voor onderwijs. Via wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden van uitgeefprojecten heb ik altijd wel die connectie kunnen maken. Het mooie aan ‘onderwijs’ is dat je onnoemelijk veel -en zeer uiteenlopende- manieren hebt om kennis over te dragen. Hoe en of dat werkt is erg afhankelijk van de persoon, de context, het middel etc. Best wel intrigerend en inspirerend om te zien wat allemaal mogelijk is.

Psychologie is nieuw voor mij en net daarom eigenlijk ook des te interessanter. Een inhoudelijk expert in de psychologie zal ik niet worden, maar ik vind het super om er via de uitgeefprojecten en de auteurs meer over te leren.

Welke schrijftip zou je aan onze auteurs geven?

Eenvoud siert, dus maak de dingen niet onnodig complex. Dat betekent niet dat de kwaliteit van je werk minder wordt. Integendeel, hoe behapbaarder, hoe groter de kans dat de kennis wordt opgepikt. Hou bij het schrijven je doelgroep dus goed voor ogen.

Van welke soort projecten word je enthousiast?

Bij sommige projecten kan ik nauwelijks wachten om het eindresultaat in handen te hebben. Gewoonlijk zijn dat ook wel net die projecten waar je onderweg wat obstakels hebt en waar niet alles van een leien dakje verloopt. Heerlijk om dan samen met de auteurs, de projectcoördinator en de marketeer toch voor een geslaagd eindproduct te zorgen.

Sinds kort geeft Acco ook bredere wetenschappelijke publicaties uit. Welke onderwerpen vind jij interessant en waarom?

Moeilijk om een keuze te maken, want het is moeilijk om iets niét interessant te vinden. Ik vind het – ongeacht het onderwerp-  vooral inspirerend wanneer theorie en praktijk samen komen op een toegankelijke manier.