Herwerkingen Acco-publicaties voorjaar 2024

In het voorjaar van 2024 voorzien we enkele herwerkingen van eerder verschenen edities. Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt over de verschijningsdatum en welke zaken in deze editie een actualisering kregen. Zo ga je binnenkort vlot met de nieuwe editie aan de slag in jouw opleiding.

(Para)medische wetenschappen

Praktisch handboek voor medische intensieve zorgen

Het boek krijgt een heel grondige update en wordt volledig aangepast aan de meest recente richtlijnen binnen de intensieve zorgen. De auteurs snijden enerzijds nieuwe topics aan (bv. obstipatie en diarree) en breiden anderzijds bestaande hoofdstukken uit.

Verschijning mei 2024

Geletterdheid in de gezondheidswetenschappen

In 2024 verschijnt een Nederlandstalige herwerking van het boek Health Science Literacy. Het is geen loutere vertaling. De inhouden werden helemaal afgestemd op de kennisnoden van studenten uit professionele bacheloropleidingen, zoals o.a. verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie en biomedische laboratoriumtechnologie. Het licht de basisprincipes van onderzoeksmethodologie toe, biedt een praktische handleiding voor het stellen van casusrelevante vragen en geeft richtlijnen voor het zoeken en selecteren van relevante literatuur in wetenschappelijke databases.

Verschijning januari 2024

Rechten

Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

In deze editie worden de meest recente ontwikkelingen binnen het gerechtelijk recht toegevoegd en verwijzen we naar actuele wetten. De reeks Studi Juri waarbinnen dit boek uitgegeven wordt, krijgt een opfrissing van lay-out van cover en binnenwerk.

Verschijning 4 februari 2024

Bekijk het boek in onze webshop ⭢

Arbeidsrecht #HRM

Actualisering van de meest recente wetten binnen het arbeidsrecht en een opfrissing van de coverlay-out en het binnenwerk.

Verschijning 1 februari 2024

Bekijk het boek in onze webshop ⭢ 

Economie en management

Handboek strategisch HRM

De auteurs hielden bij deze herwerking rekening met nieuwe trends en tendensen binnen het HR-domein. Het boek krijgt een nieuwe frissere lay-out van binnenwerk en cover.

Verschijning 1 mei 2024

Didactiek

De bASIS wiskunde voor de lagere school

Zowel het theorieboek als het oefenboek krijgen een opfrissing van lay-out en een duidelijk onderscheid in structurele elementen.

Verschijning juni 2024

Psychologie

Focusing met kinderen

De nieuwe editie is een eigentijdse vertaling van het originele boek dat uitkwam in 2003. De auteur voegde nieuwe inzichten toe en de lay-out kreeg een frisse update. De auteurs werkten samen met Stichting Focus Nederland.

Dit boek is net verschenen.

 Bekijk het boek in onze webshop ⭢ 

Orthopedagogie

Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg en JGGZ

Het standaardboek is volledig herwerkt naar de huidige inzichten en werkwijzen met nieuwe cover en eigentijdse lay-out.

Verschijning januari 2024

Vermelde data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.