Home Contact Persinformatie en persexemplaren Persbericht: Actieplan e-leren

Persbericht: Actieplan e-leren

62 bedrijven en instellingen verzamelen zich in een lerend netwerk om e-leren in Vlaanderen een boost te geven.  

 

Op 25 maart 2022 staat de kick-off meeting van het lerend netwerk van het Actieplan e-leren gepland in Leuven. Dit netwerk bestaat uit 62 Vlaamse bedrijven en instellingen die e-leren in Vlaanderen aantrekkelijker, gevarieerder én inclusiever willen maken.

 

Het initiatief gaat uit van de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Zij ondersteunen die 62 bedrijven met een subsidiëring van 4 miljoen euro om hun aanbod aan praktijkgerichte blended opleidingen uit te bouwen. Zo willen ze meer burgers in staat te stellen hun competenties aan te scherpen in functie van hun duurzame inzetbaarheid. Het actieplan e-leren werd gelanceerd door minister van Werk Hilde Crevits en kadert in ‘Alle hens aan dek’, het plan voor een duurzame relance van de arbeidsmarkt.

De oproep voor het lerend netwerk enthousiasmeerde 62 verschillende opleidingsverstrekkers, van hoger onderwijsinstellingen, over zorginstellingen tot bedrijven gespecialiseerd in natuurbeheer, drones of metaalbewerking.

 

Een divers, duurzaam en inclusief e-leeraanbod

Bij het ontwikkelen van een blended opleiding is het voor elke verstrekker cruciaal dat de e-leeropleiding op een didactisch sterke manier ontwikkeld wordt en dat er rekening wordt gehouden met de diverse en specifieke leer- en ondersteuningsnoden van elke lerende. Dit

doen ze door nauw samen te werken met de e-inclusiecoaches van Lichtwerk en de experts betreffende instructional & usability design en user experience van Acco Learn for Business. Obelisk begeleidt het lerend netwerk via een team van facilitators en projectcoördinatoren. Dankzij het netwerk wordt kennis, ervaringen en nieuwe inzichten uitgewisseld.

 

De digitale versnelling door corona

Tijdens de coronaperiode schakelden opleidingsverstrekkers en lerenden – al dan niet gedwongen – massaal over op digitale leervormen. Door de duur van corona ging de digitale versnelling over in een duurzame investering in en onderzoek naar e-leren, in de vorm van volledig digitaal afstandsleren of blended leren, een sterke mix van afstandsleren en fysieke contactmomenten. Op die manier groeide e-leren uit tot een waardevolle en duurzame aanvulling van het bestaande opleidingsaanbod.

 

gefinancierd door de Europese Unie

Contactinformatie Acco

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Lien Berendsen (persverantwoordelijke Acco):

Wil je de het Lerend Netwerk in actie zien? Kom dan op vrijdag 25 maart langs in Leuven, waar de kick-off plaatsvindt. Geef ons een seintje ( +32 499 23 45 77) en wij bezorgen je de adresgegevens.