Home Blogs Acco Learn Hoger onderwijs Je studenten slimmer maken met ChatGPT: veelgestelde vragen

Je studenten slimmer maken met ChatGPT: veelgestelde vragen

Hoe zie je dat een student ChatGPT gebruikt heeft voor een schrijfopdracht?

Allereerst moet je nakijken of alle inhoud van de schrijfopdracht van je student wel klopt. Heb je hen gevraagd om een werk literair te analyseren en gebruiken ze quotes uit de tekst die helemaal niet bestaan? Dan weet je dat de tekst waarschijnlijk geschreven is door een chatbot. ChatGPT is getraind op heel veel data, maar als er data ontbreekt, is het mogelijk dat de bot tekst genereert die niet klopt.

Zijn er bronnen vermeld en zijn de bronnen die vermeld zijn wel correct? Een standaard tekstuele output van ChatGPT bevat geen bronvermeldingen. De sluwere student heeft alvast door dat ze bij het prompten, de vraagstelling aan de chatbot, ook moeten meegeven dat ze een bronvermelding nodig hebben. Zo lijkt de tekst die ChatGPT maakt namelijk academischer. Maar ook die output is niet altijd correct. ChatGPT-3 (de gratis versie) verzint soms informatie bij bronnen of nog straffer, het verzint zelfs auteurs of werken die nooit bestaan hebben.

Is de taal geschreven in een andere taal en lijkt het je geen vlotte tekst? Hoewel ChatGPT getraind is in verschillende talen, genereert de chatbot niet altijd zo’n vlotte vertalingen. De chatbot is vooral goed getraind op het Engels, maar met een vertaling naar het Duits of Frans, heeft de chatbot het al wat moeilijker.

Sommige tools die onderwijsinstellingen gebruiken hebben al een AI-detecting mechanism. Denk bijvoorbeeld aan Turnitin: de tool kan grotendeels ChatGPT-teksten en andere AI-genereerde teksten detecteren. Let wel op: aan deze software is zeker nog wat sleutelwerk nu de verschillende AI-modellen zo snel bijgestuurd worden en slimmer gemaakt worden. De accuraatheid van deze tools staat namelijk soms nog niet helemaal op punt.

ChatGPT of Bing?

ChatGPT-3, de gratis versie van Open-AI, is getraind op data van het internet tot en met 2021. Dat zorgt ervoor dat je over actuele onderwerpen niet terecht kan bij de chatbot. Ondertussen lanceerde Microsoft Bing ook een AI-chat. Deze bot is getraind op data op het internet, wat het interessanter maakt voor vragen over actuele onderwerpen.

Is Bing beter dan ChatGPT? Het GPT-model dat achter Bing zit, is een testversie van een recenter ChatGPT model, namelijk GPT-4. Het houdt rekening met wat er op het internet staat en gebruikt ook bronvermelding, een eigenschap die de gratis versie van ChatGPT nog niet heeft. Dat neemt niet weg dat je bij gebruik van Bing niet nog altijd kritisch moet nadenken: het internet staat vol met misinformatie. Het is niet zo dat nu de chatbot zijn bronnen vermeld, je alle info zomaar kan overnemen.

Bing is dus beter met recente data en geeft zijn bronnen op, maar de tekstuele output van Bing is minder sterk dan ChatGPT. Bing geeft eerder een samenvatting van wat die op het internet vond. Voor hulp bij het schrijven van teksten, kan je je dus best even richten tot ChatGPT.

ChatGPT is aan het sleutelen aan beter bijgewerkte modellen die getraind zijn op recentere databases. Die versies zijn nog niet gratis te raadplegen.

Hoe kan je als docent ervoor zorgen dat je studenten kritischer worden door een schrijfopdracht te maken met ChatGPT?

Je kan er bijna niet omheen dat je studenten ChatGPT zullen gebruiken. Maar hoe kan je er als docent voor zorgen dat je schrijfopdrachten kan blijven geven én dat je studenten er zelf kritischer door worden?

Focus je bij de opdracht bijvoorbeeld niet alleen op het eindresultaat, maar ook op het proces. Vraag hen om te noteren waar ze bepaalde bronnen hebben gevonden, welke prompts ze ingaven in chatbots, of waar ze hun inspiratie vandaan haalden. Of geef hen nadien een bijkomende opdracht: ‘Bekijk je tekst nu kritisch en verbeter. Noteer erbij welke fouten je gemaakt hebt en hoe je die in de toekomst kan vermijden.’ Dat is al een veel moeilijkere opdracht voor chatbots, maar wel haalbaar voor kritische studenten.

We moeten het eindresultaat natuurlijk niet helemaal overboord gooien. De tekstuele output van ChatGPT moet grondig nagekeken worden en waar nodig ook herschreven worden. Daarom is het belangrijk dat studenten nog altijd weten wat de kenmerken zijn van een goed geschreven tekst. Wat is de opbouw, welke zinsconstructies vermijd je best, wat zijn de kenmerken van verschillende soorten academische of zakelijke teksten? Een capabele schrijver is iemand die deze kenmerken kent en ze ook kan toepassen. De output van chatbots mist ook altijd een zekere diepgang. Die moet de student vaak nog zelf toevoegen en een goede schrijver is creatief genoeg om te weten hoe.

Daardoor zal het beste eindresultaat nog vaak komen van iemand die ook zelf goed kan schrijven, eerder dan iemand die gewoon tekst kopieert uit chatbots.

Hoe zit het met copyright, intellectuele eigendommen en bronvermeldingen?

Zoals eerder vermeld is ChatGPT niet zo goed in bronvermeldingen geven. Microsoft Bing chat daarentegen geeft wel internetbronnen op, maar ook daar moet je mee opletten. Als kritische schrijver moet je je bewust zijn van misinformatie die bronnen kunnen bevatten. Kijk daarom de bronnen altijd goed na.

Je zit bij veel AI-toepassingen in een grijze zone op gebied van intellectueel eigendom. Als een chatbot leert schrijven zoals Edgar Allan Poe, zit het intellectueel eigendom dan bij Edgar Allan Poe, bij de makers van de chatbot, de chatbot zelf of bij de prompter, de persoon die de opdracht ingegeven heeft in de chatbot? En moeten we ChatGPT vermelden als bron als die enkele zinnen voor ons geschreven heeft voor een tekst? De wetgeving loopt daar achter op de technologie. In de gebruiksvoorwaarden van ChatGPT en andere Open AI-toepassingen zoals Dall-E staat dat je hun teksten en foto’s kan gebruiken zonder bronvermelding. Maar auteurs van teksten waarop AI-tools getraind zijn, zullen ongetwijfeld een andere mening hebben. Daarom raden we aan dat als je de bron weet, je die altijd moet vermelden.

Kan ik als docent ChatGPT gebruiken als inspiratie voor examenvragen?

Je kan ChatGPT vragen om meerkeuzevragen op te stellen over een onderwerp naar keuze. Belangrijk hierbij is dat je bij de ingave ook duidelijk meegeeft hoeveel antwoorden je verwacht en welk antwoord het juiste antwoord moet zijn. Anders kan het zijn dat de AI altijd het juiste antwoord op dezelfde plaats zet. Kijk nadien zeker de antwoorden nog eens extra na, want zoals je ondertussen wel weet is AI heel goed in het maken van content, maar moet je er nog altijd met een kritisch oog naar kijken. AI is niet alwetend, al lijkt het soms wel zo.