Let's build

We hebben allemaal nood aan structuur, duidelijkheid en doelgerichtheid. Ook studenten hebben een duidelijke rode draad in hun eigen individuele leerproces nodig. Dat betekent dat je als docent deze rode draad moet uittekenen doorheen het hele leertraject en in alle onderwijssettings. Maar hoe doet je dat? Je komt het te weten tijdens dit Acconnect Webinar.