Home Contact Veelgestelde vragen voor Acco Learn-auteurs

Veelgestelde vragen voor Acco Learn-auteurs

In deze videotutorial tonen we je stap voor stap hoe je je uitgeefovereenkomst digitaal tekent via DocuSign:

Lees je liever de handleiding na? Download die hier (pdf).

De onthaalbrochure voor auteurs kan je hier downloaden (pdf).

  • Je leerconsulent (uitgever) is je aanspreekpunt tijdens de eerste stappen van je uitgeeftraject, de creatiefase.
  • Je projectcoördinator (redacteur) is je aanspreekpunt tijdens de schrijf-,realisatie- en productiefase. Je projectcoördinator kijkt je manuscript na, zorgt voor de vormgeving en beheert de planning van je project.
  • Onze collega’s die verantwoordelijk zijn voor de contracten en auteursvergoedingen helpen je bij je vragen over je auteursvergoeding na de publicatie van je uitgave. Contacteer hen via auteursvergoeding@acco.be.
  • De Acco-boekhandels zorgen voor de distributie van je publicatie. Je contacteert hen via orders@acco.be.

Je intentieverklaring is een document dat de start van onze samenwerking formeel maakt. Het toont het engagement van beide kanten.

Je auteurscontract is de overeenkomst tussen jou, eventuele coauteurs en Acco Learn, waarin we de overdracht en vrijwaring van het auteursrecht regelen. Daarnaast vind je er de informatie over de regeling van onze samenwerking, bijvoorbeeld de timing van aanlevering van je manuscript, correcties op proeven, de exploitatie van je publicatie, auteursvergoeding en herdrukken.

Bij een herwerking van een publicatie maken we een nieuw contract op:

  • als de titel wijzigt,
  • als er een wijziging is in de samenstelling van de auteursgroep,
  • als er een wijziging is in de verdeling van de auteursvergoeding.

Als alles hetzelfde blijft, behalve het ISBN-nummer, maken we geen nieuw contract op