Home Contact Persinformatie en persexemplaren Arbeidsdeal: Bijna één op de drie Vlamingen op beroepsactieve leeftijd volgde afgelopen jaar geen enkele opleiding

Arbeidsdeal: Bijna één op de drie Vlamingen op beroepsactieve leeftijd volgde afgelopen jaar geen enkele opleiding

Onderzoek Acco Learn naar ‘levenslang leren’

  • 8 op de 10 Vlamingen willen wel levenslang leren, maar 31% volgde afgelopen jaar geen enkele opleiding.
  • Vooral vijftigplussers zien geen brood in het volgen van extra opleidingen: 45% volgde het voorbije jaar geen opleiding en een kwart onder hen vindt opleidingen ook niet nodig.
  • Opmerkelijk: vier op de tien Vlamingen wil online cursussen volgen, maar slechts 16% vindt ze efficiënt.
  • Wie gemotiveerd is om bij te leren, gaat er wel erg ver voor: 4 op de 10 Vlamingen willen extra opleidingen uit eigen zak betalen als de werkgever er niet in tussenkomt.

Ondanks dat de arbeidsdeal een vast aantal opleidingsdagen per werknemer verplicht, blijft ‘levenslang leren’ bij Vlamingen vaak beperkt tot een goed voornemen. 3 op de 10 werknemers heeft het afgelopen jaar geen enkele opleiding gevolgd. Bij de vijftigplussers ligt dat aantal nog hoger: bijna de helft onder hen ziet het voordeel van extra opleidingen op de werkvloer niet in. Dat blijkt uit een onderzoek van Acco Learn, de opleidingenpoot van de gelijknamige uitgeverij, bij 1.600 Vlamingen.

Volgens de arbeidsdeal van de federale regering moet élke werkende Belg vanaf 2024 vijf opleidingsdagen per jaar krijgen van zijn werkgever. Maar staan we daar wel voor te springen? Uit een onderzoek van Acco Learn blijkt dat 8 op de 10 Vlamingen wel levenslang willen leren om een succesvolle carrière te doorlopen. Het merendeel (62%) denkt die opleidingen ook nodig te hebben om hun job in de toekomst nog goed te kunnen uitvoeren. Maar gevraagd naar hoe de Vlaming levenslang leren wil invullen, blijkt de leerhonger minder groot: zo’n 52% ziet ‘levenslang leren’ als synoniem van ‘bezig zijn met het leertraject’ en 36% beschouwt het als ‘een paar keer bijscholen doorheen de hele carrière’. Slechts 36% wil elk jaar iets bijleren.

 

Drie op de tien ‘opleidingsloos’

Dat levenslang leren voor velen onder ons een vrijblijvend concept is, blijkt ook uit andere cijfers: maar liefst 31% van de Vlamingen volgde het afgelopen jaar geen enkele opleiding. En dat ondanks de Arbeidsdeal, die dit jaar al werkgevers verplicht om minstens vier opleidingsdagen per jaar aan werknemers aan te bieden. Vanaf volgend jaar zijn er dat zelfs vijf. 22% van de bevraagden geeft aan geen behoefte aan een opleiding te hebben omdat dit niet nodig zou zijn voor hun carrière.

“Uit de cijfers blijkt dat het meer dan ooit belangrijk is om opleidingen aantrekkelijker te maken, zowel voor bedrijven als voor werknemers. Opleidingen spelen een belangrijke rol om langere, duurzame carrières bij dezelfde werkgever te verkrijgen. Vooral voor jongeren zijn goede opleidingen een meerwaarde om verder in hun rol te groeien. We zien dat bijna 4 op 10 werknemers op hun honger blijven zitten en zelfs willen bijbetalen voor opleidingen. ​ De arbeidsdeal schept dan wel een algemeen kader, maar er is duidelijk nood aan een aanpak op maat van iedere werknemer afzonderlijk, anders zijn ze een maat voor niets.” Inge Vandervelpen, CEO Acco

“Levenslang leren is een mindset waarop wij al in het aanwervingsproces selecteren. Een gezonde nieuwsgierigheid om zichzelf te ontwikkelen maakt het verschil tussen goede en zeer goede werknemers. De taak van de werkgever is om flexibele, modulaire opleidingen aan te bieden waaruit de werknemer kiezen op basis van behoeften en ambities. Bij Medtronic streven we naar een cultuuromslag waarbij de verantwoordelijkheid bij de werknemer ligt om zichzelf te ontwikkelen, we stappen dus weg van een top down benadering waar een ‘one size fits all’ benadering de gouden standaard was.” Bart Vander Kelen, commercial training director bij Medtronic

 

Opleidingen voor vijftigplussers

Vooral bij het ouder segment van de werkende bevolking is er nog veel werk aan de winkel, zo blijkt uit de cijfers. 45% van de 50-plussers volgde het afgelopen jaar geen enkele opleiding. Een kwart geeft ook uitdrukkelijk aan dat de aangeboden opleidingen niets bijbrengen om hun job goed te kunnen uitvoeren.

“Om iedereen te enthousiasmeren om levenslang te leren, is het belangrijk om opleidingen aan te bieden met een professionele en persoonlijke meerwaarde. We zien bijvoorbeeld in de cijfers dat 50-plussers minder waarde hechten aan opleidingen en bijna de helft het afgelopen jaar geen opleiding heeft gevolgd, terwijl zij net door hun ervaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren op vlak van opleidingen. Werkgevers kunnen op basis van de expertise van 50-plussers op zoek gaan naar ​ opleidingen om hun taken vlotter te laten verlopen. Ook 50-plussers actief betrekken bij opleidingen door hun expertise en ervaringen te delen, kan bijdragen tot meer bereidheid om opleidingen te volgen. ” Inge Vandervelpen, CEO Acco

 

Bijleren op de werkvloer

Het deel van de Vlamingen dat wel erg gemotiveerd is om bij te leren, wil dat vooral op de werkvloer doen. ​ Zo blijkt dat al doende leren van collega’s (63%) met stip bovenaan staat én dat Vlamingen dit ook de meest efficiënte manier vinden om bij te leren (71%). Op de tweede plaats staat de klassieke training in een zaal (42%), die tegelijk als minder efficiënt wordt ervaren (36%). ​ Opvallend is dat Vlamingen sinds de coronacrisis graag online cursussen volgen (40%), maar deze absoluut niet als efficiënt ervaren (16%).

Tot slot nog een opmerkelijke vaststelling: als de werkgever niet in de zakken wil tasten voor een opleiding, zijn we bereid om ze zelf te betalen. Vier op de tien Vlamingen willen betalen voor een extra opleiding waarin de werkgever niet tussenkomt, 32% doet dat zelfs nu al.

“Het is niet verrassend dat Vlamingen een voorkeur hebben voor fysieke opleidingen. Hoewel thuiswerken de afgelopen jaren steeds meer is ingeburgerd, is er op de werkvloer meer ruimte om al doende te leren en zijn er meer mogelijkheden voor interactie en feedback. Naar de toekomst toe zal het echter steeds belangrijker worden om digitale en fysieke opleidingen te combineren, waarbij technologie het leertraject net kan ondersteunen.” Inge Vander Velpen, CEO Acco

Top 4 populairste manieren om levenslang te leren:

  1. Op de werkvloer al doende leren van collega’s (63%) met een gepercipieerde efficiëntie van 71%.
  2. De klassieke training in een zaal (42%) met gepercipieerde efficiëntie van 36%.
  3. Fysieke workshop (41%) die als even efficiënt wordt beschouwd als de klassieke training (36%).
  4. Een online cursus (40%) die volgens werknemers minder efficiënt is (16%).

Contactinformatie Acco

Wens je meer informatie of een interview? Neem dan contact op met Inge Vander Velpen