Acco Inspiratie Event 2022

Hoe moet het hoger onderwijs evolueren als cruciale schakel tussen het hervormde secundair onderwijs en de transformerende arbeidsmarkt? Je ontdekte het tijdens het digitale Acco Inspiratie Event op 24 mei 2022 van 11.00 – 13.00.

Herbeleef het Event nu on-demand!

Het hoger onderwijs als schakel tussen het evoluerend secundair onderwijs en de transformerende arbeidsmarkt

Het hoger onderwijs, de brug richting de toekomst?

Continue transformatie en disruptie zijn een feit, zowel in het secundair onderwijs, het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt. Hoe moet het hoger onderwijs zich als brug tussen beide werelden daaraan aanpassen? Welke veranderingen zijn er nodig om studenten te ondersteunen naar een succesvolle leerervaring én hen klaar te stomen voor een werkveld in beweging? 

Wat stond er op het programma?

Herbeleef het Event nu on-demand!

Panelgesprek – Van het secundair naar het hoger onderwijs: een steile klim?

Tijdens een panelgesprek, geleid door Goedele Wachters, gingen Luc De Man, onafhankelijk onderwijsexpert, en Bert Smits, gedelegeerd bestuurder van Schoolmakers, in gesprek met Ben Lambrechts, CEO van Hogeschool PXL, en Kristof De Witte, onderwijseconoom aan de KU Leuven. Samen ontdekten ze welke kansen er aan beide kanten liggen om jongeren goed voorbereid naar het hoger onderwijs door te laten stromen. Wat kan het secundair onderwijs doen om de leerlingen beter klaar te stomen voor de overstap naar het hoger onderwijs? En hoe kan het hoger onderwijs studenten optimaal ondersteunen om hen een succesvolle leerervaring en een maximale slaagkans in het hoger onderwijs te geven?

Herbeleef het panelgesprek nu on-demand

Keynote – Van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt: een onzekere toekomst?

Tijdens deze keynote inspireerde Lesley Arens, oprichtster van #ZigZagHR, je over de manieren waarop het hoger onderwijs nog beter kan aansluiten bij de noden van het werkveld. We zoomden in op de discrepanties tussen de kennis, competenties en vaardigheden van de pasafgestudeerden en de skills die de arbeidsmarkt nodig heeft om het hoofd te bieden aan de voortdurende evoluties binnen de maatschappij. 

Herbeleef de keynote nu on-demand

Sprekers

Luc De Man

“Goed onderwijs is zo goed als we zelf zijn” 

Luc De Man heeft een onderwijsloopbaan als leraar, schoolleider, inspecteur en gewezen hoofd van de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Tot januari 2018 was hij voorzitter van de Raad Secundair Onderwijs bij de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad). Als onafhankelijk onderwijsexpert is hij hoofdredacteur van het onderwijskundig tijdschrift ‘Beleid voeren in onderwijs’ en redactielid bij ‘Impuls’. Hij coördineert het verkenningsproject ‘Naar een Kwaliteitsalliantie’ m.b.t. de kwaliteit van leermiddelen in het secundair onderwijs.   

Kristof De Witte

“We moeten de voorbije crisis aangrijpen om een brede en gedragen hervorming van ons onderwijs aan te gaan”  

Kristof De Witte is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Aan KU Leuven is hij oprichter en directeur van het facultaire onderzoekscentrum ‘Leuven Economics of Education Research’, en programmadirecteur van de Educatieve Master in de Economie. Als onderwijseconoom focust zijn onderzoek op de gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten, de financiering van onderwijs, en financiële educatie.  

Bert Smits

“Ik wil scholen sterken in het idee dat de ruimte en de vrijheid tussen de palen veel groter is dan ze denken. Ik wil scholen ‘vrijmaken’, en dat samen met het team en de directie” 

Bert Smits is sociaal pedagoog, maatschappelijke ondernemer en helpt mensen en organisaties door belangrijke transitieprocessen. Hij is gedelegeerd bestuurder van Schoolmakers en voorzitter van het Mysterie van Onderwijs. Hij is door het Global Forum for Education and Learning (GFEL) gekozen als een van de Top 100 Leaders in Education.  

Ben Lambrechts

“Wie niet investeert in opleiden, komt vroeg of laat in de problemen.” 

Ben Lambrechts (Hasselt, 1975) is sinds 1 oktober 2005 de jongste en langstzittende  hogeschooldirecteur van Vlaanderen. In een vorig leven scheerde hij hoge toppen in binnen- en buitenland als zanger/mondharmonicaspeler bij Blues Lee. Als 15-jarige was hij te gast op het Witte Huis als Belgisch jeugdambassadeur. Na zijn studies pedagogische wetenschappen onderwijskunde aan de KU Leuven zette hij een joint-venture met SkynetBelgacom mee op. In 2002 stond hij bij de ‘hogeschool met de laptop’ PHL aan de wieg van het ICT-centrum, dat uitgroeide tot een succesvol expertise- en congrescentrum. Als algemeen directeur liet  hij in 2013 na de geslaagde fusie van PHL en XIOS de Hogeschool PXL uitgroeien tot een school van meer dan 100.00 studenten. Als flamboyante directeur en begenadigde spreker zette hij PXL op de kaart met tal van onderwijsvernieuwende projecten zoals PXL breekt uit. Ben is muzikant en oprichter en bezieler van de opleiding Pop en rockmuziek, uniek in Vlaanderen. Onder zijn leiding sloot hogeschool PXL ook een strategische alliantie met Syntra Limburg nu Syntra PXL. Ben is ook lid van de Raad Hoger Onderwijs bij de VLOR.

Lesley Arens

Lesley Arens heeft zelf een #ZigZagHR-Parcours achter de rug: als marketeer startte ze haar loopbaan in learning & development, eerst in het formele onderwijslandschap aan het roer van het consortium volwassenenonderwijs, later van VOV, de grootste onafhankelijke community voor HR en learning & development in België. Na een korte tussenstop van 2 jaar bij HRbuilders, toenmalig marktleider in HR interim management, koos ze resoluut voor het ondernemerschap en organiseert ze sedertdien exclusieve netwerkevents over leiderschap, levenslang leren en HR onder de vlag van #ZigZagHR

De Acco Inspiratiesessies

Evolueert het hoger onderwijs snel genoeg om de nieuwe generatie studenten optimaal te ondersteunen? Welke veranderingen zijn er nodig om studenten te begeleiden naar een succesvolle leerervaring én hen klaar te stomen voor een werkveld in beweging?

In de gratis, on-demand Acco Inspiratiesessies kom je dat te weten. Experts uit het hoger onderwijs en het werkveld lichten toe hoe ze te werk gaan om studenten en young professionals te begeleiden bij hun studiekeuze, (studie)loopbaan en bij de start van hun professionele carrière.

Bekijk nu de Inspiratiesessies