Patiëntenprostitutie

Op 18 april, Dag van de Patiëntenrechten, deelt Herman Wolf zijn pleidooi voor een menswaardiger zorgsysteem in zijn nieuwe boek ‘Patiëntenprostitutie’.

Meer dan 30 jaar werkte docent Herman Wolf met kansengroepen en was hij een pionier in het straathoekwerk in Vlaanderen. In juni 2020 kreeg Wolf een ernstig fietsongeval, waardoor hij van een ervaren hulpverlener plotseling hulpvrager werd.

In het ziekenhuis ervaarde hij eerstehands hoe de focus vooral lag op fysiek welzijn. Door de grote werkdruk en het personeelstekort voelde de behandelingsaanpak tijdens de diensturen vaak onpersoonlijk en zelfs traumatisch aan. Omdat zorgverleners letterlijk en figuurlijk moeten rushen van patiënt tot patiënt was er helemaal geen tijd voor zijn emotioneel welzijn, voor een oppeppende babbel of een schouderklopje. Nochtans weegt het mentale aspect vaak even zwaar of zelfs nog zwaarder door dan het fysieke ongemak. Verplegers en verpleegsters kwamen zonder aankondiging binnen, zonder te kloppen, waardoor er geen privacy meer was; baxters werden midden in de nacht telkens verwisseld, wat resulteerde in verstoring van de slaap. De communicatie van het personeel was zeer onpersoonlijk en volgde een strikte routine, als in een fabriek. Wolf bij naam noemen zat er niet in. Hij was de patiënt met dat bepaalde letsel.

Gelukkig maakten heel wat zorgverleners na hun diensturen vrijwillig tijd om eens binnen te springen en om Wolf een hart onder de riem te steken. Dat greep Wolf als zorgvrager enorm aan en deed bij hem de ogen opengaan: de wil om patiënten menselijk te behandelen is immers zeker aanwezig, het tijdsgebrek en personeelstekort maakt het hen echter onmogelijk. Dit is voor niemand voordelig, noch voor zorgpersoneel noch voor patiënten. Desondanks hoort men vaak het holle argument: “Zo werkt het systeem nu eenmaal”. Een dergelijke berusting is misplaatst.

Herman Wolf pleit, uit naam van iedereen die ooit onverwacht afhankelijk wordt van zorg en zo uit zijn normale leven wordt gehaald, voor een ingrijpende vernieuwing van het zorgstelsel: een verschuiving van de focus op financiële winst naar echte, menselijke zorg.

Hij heeft zijn persoonlijke ervaring als zorgvrager neergeschreven in het boek ‘Patiëntenprostitutie’, uitgegeven bij Acco. Deze zijn aangevuld met verschillende bijdragen van experten uit het veld, die vanuit hun eigen achtergrond de aangehaalde pijnpunten (h)erkennen en mee pleiten voor verandering.

Bij het boek hoort ook een podcast en de tekst zal in diverse toneelvoorstellingen worden opgevoerd.

 

Patiëntenprostitutie – Een pleidooi voor meer menselijkheid in de zorg
Prijs: € 18,50
ISBN: 9789033402272
Verschijningsdatum: 18 april 2024

Bestel het boek

Wens je meer informatie? Neem contact met onze uitgeverij op accolearn@acco.be

Vraag een persexemplaar aan