Acco Learn Sessie

Integratie van praktijk in een e-learning

Praktijkoefeningen en -toepassingen integreren in je opleiding heeft een positieve impact op de leerwinst, motivatie en activatie van je lerenden. Er zijn heel wat verschillende manieren om praktijk binnen te brengen in je opleidingen: stages, casussen, observatiemomenten, tutorials …

Tijdens deze sessie bespreken we twee modellen om toepassing in te bouwen in je leertraject: de taxonomie van Bloom en het RTTI-model. Er komen ook een aantal drempels (én oplossingen) aan bod.

Naast de digitale sessie ontvang je een download met de interactieve oefeningen.

Duur: 20 minuten

Spreker: Jill Bosmans, Educational Project Manager & Digital/Content Marketing Expert bij Acco Learn