Herbekijk de webinar

Herbekijk Acconnect Webinar 2021: Let’s motivate

Moeder, hoe leren wij? Dat is de vraag. Tijdens dit Acconnect Webinar gaan we eerst in op de psychologie van ons leren: wat werkt wel en wat werkt niet? Vervolgens reflecteren we over hoe we optimaal leren in een blended onderwijsomgeving. We geven een antwoord op onder andere deze vragen: 

  • Hoe zet je als docent je didactiek zo in dat hij aansluit bij hoe je studenten leren? 
  • Wat is het verschil tussen online en offline leren? En wat betekent dat in de praktijk? 
  • Hoe gebruik je wetenschappelijke inzichten over onze leerpsychologie om je studenten te motiveren?

Je kan dit webinar herbekijken tot en met zondag 3 oktober. 

Pedro De Bruyckere

Jongeren zijn als het weer: iedereen heeft er een mening over. En idem dito als het gaat over onderwijs. Toch kunnen maar weinigen beter de belangrijkste tendensen vatten en de mythes doorprikken als Pedro De Bruyckere. Deze zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en aan de Universiteit van Leiden in Nederland. Hij verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren, en doet onderzoek naar authenticiteit in het onderwijs. Hij schreef verscheidene internationaal gekende boeken waarin hij de meest hardnekkige mythes over onderwijs en opvoeding ontkracht. Zijn onderzoek werd onder meer gepubliceerd in The American Educator. 

Pedro is ook een van de bezielers achter de Teacher Tapp Vlaanderen, een app die onderwijsmensen elke dag drie vragen stelt om te peilen naar wat er speelt in de hoofden van leraren, directies of ondersteunend personeel, alsook van Waddist, een app die jongeren elke dag 3 korte vragen stelt om te ontdekken wat ze denken, voelen en meemaken. Samen vormen deze 2 tools een waardevolle bron van up-to-date informatie en data over de psychologische toestand binnen het Vlaamse onderwijs.