groepscoaching 5

Diversiteit en e-inclusie

Hoe zorg je dat je opleiding toegankelijk is en dat iedereen er ten volle aan kan deelnemen? We nemen thema’s als diversiteit, gender en e-inclusie onder de loep. En we bekijken een aantal essentiële multimediaprincipes doorheen de bril van personen die laaggeletterd of anderstalig zijn.

De coachings zijn interactief en gaan online door via Microsoft Teams in een kleine groep van maximaal 12 personen. Ze duren ongeveer 1 uur en 30 minuten. Schrijf je nu in. 

Bekijk hier de andere groepscoachings.