een crossculturele blik op psychologische thema's

Crossculturele Psychologie

Hoe kijken verschillende culturen naar eer? Wat is het zelf en wat is de functie van het zelf in verschillende culturen?

Hoe geeft cultuur vorm aan ons emotioneel leven? In hoeverre is psychische gezondheid cultureel bepaald?

Vul je gegevens in en ontvang:

  • Een mailtje met het antwoord op bovenstaande vragen uit het boek Crossculturele Psychologie
  • De mogelijkheid om een gratis docentenexemplaar aan te vragen als het boek verschijnt.

 

Inhoud van de publicatie:

Crossculturele psychologie is een vakgebied dat zich richt op het onderzoeken van culturele verschillen en gelijkenissen in het menselijk denken, voelen en handelen. Het erkent dat de meeste kennis in de psychologie gebaseerd is op onderzoek binnen WEIRD (Western, Educated, Industrialised, Rich & Democratic)-populaties, wat betekent dat die niet noodzakelijk geldt voor andere culturele contexten. Het is daarom belangrijk om te begrijpen in hoeverre gevestigde psychologische kennis universeel is en waar culturele verschillen optreden, vooral in een samenleving met steeds meer culturele diversiteit.

Dit boek begint met het introduceren van de belangrijkste begrippen en theorieën binnen de crossculturele psychologie, evenals de methoden die worden gebruikt in crosscultureel onderzoek. Vervolgens worden belangrijke psychologische thema’s vanuit een crosscultureel perspectief bekeken. Elk thema wordt behandeld aan de hand van actuele crossculturele vragen en wetenschappelijke literatuur die ons inzicht geeft in hoe cultuur onze psychologie mee vormgeeft.

In het derde deel van het boek worden de bevindingen uit de eerste twee delen vertaald naar de praktijk. Hier wordt besproken wat de gevonden culturele variaties betekenen voor psychologen en psychologisch consulenten die werken in een cultureel diverse samenleving. Het is essentieel dat professionals zich bewust zijn van hun eigen culturele bril en in staat zijn om mensen met verschillende achtergronden te ondersteunen.

Dit boek is bedoeld als een helder en toegankelijk overzicht van crossculturele psychologie, specifiek gericht op studenten (toegepaste) psychologie. Het kan ook dienen als naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in culturele gelijkenissen en verschillen in de psychologie. Het biedt een actuele kijk op het vakgebied en benadrukt het belang van interculturele competenties in een diverse samenleving.