Het 3-lagen
model

Hoe til je de leerervaringen in je organisatie naar een hoger niveau? Om daar samen grip op te krijgen, ontwikkelde Acco Learn for Business het 3-lagen model voor succesvol leren.

Centrum: de lerende

Iedereen leert anders

Leren is een persoonlijk proces. Een succesvolle leeroplossing houdt daarom rekening met het leerpubliek. Zo is een opleiding voor een salesteam best mobiel, terwijl een verplichte training vaak gebaat is met een extra dosis fun. Ook verschillen in voorkennis binnen je groep hoeven geen issue te zijn als iedereen een persoonlijk leerpad kan afleggen. Bij Acco Learn for Business vertrekken we dus altijd van de ‘lerende’. Eens we die goed in kaart hebben gebracht, bouwen we de leeroplossing er als het ware omheen.

Laag 1: bouwstenen

Didactiek, motivatie en content

Efficiënt leren vraagt om een mix van kwalitatieve content, bewezen didactiek en hoge motivatie. Voor Acco Learn for Business zijn het fundamentele bouwstenen van elke leerervaring – en dus staan ze in de eerste laag van ons model, rond de lerende.

Didactiek

We helpen je leerpubliek om doeltreffend te leren door evidence-based didactische principes toe te passen. Dat gaat van adaptieve leerpaden over real-life voorbeelden tot ondersteuning op maat (of scaffolding). Daarnaast monitoren we het leerproces aan de hand van learning analytics. Zo pakken we tijdens en na de opleidingen eventuele hiaten en werkpunten aan voor nog betere leerresultaten.

Motivatie

Wie gemotiveerd is, leert sneller en beter. Daarom integreren we aspecten die je doelpubliek stimuleren. We focussen op autonomie, wisselen strategisch instructiemomenten af met activerende werkvormen, pakken uit met succeservaringen en integreren beloningen. Kortom, we doen er alles aan om de ‘leergoesting’ bij jouw leerpubliek aan te wakkeren.

Content

Doelgerichte, bite-sized content maken de inhoud van je course aantrekkelijk en gevarieerd. Onze domeinspecifieke contentexperts herwerken je huidige materiaal, creëren nieuwe content en brengen beide samen. En dat in alle mogelijke vormen: kennisclips, interactieve oefeningen, infographics, games, foto’s, podcasts, enzovoort.

Laag 2: katalysatoren

Lesgever, technologie en praktijk

De lesgever is en blijft de spil in het leerproces. Ondersteun lesgevers met de juiste technologie en voeg leerkansen in de praktijk toe, en je brengt je leerervaring naar ongeziene hoogtes.

Lesgever

De lesgever heeft een cruciale rol in de begeleiding van de cursisten. Bovendien zijn lesgevers de contentexperts bij uitstek. Daarom consulteren we hen altijd uitgebreid, en proberen we hen te inspireren en motiveren om mee te bouwen aan de ideale learning journey.

Technologie

Onder technologie verstaan we alle hulpmiddelen die bijdragen tot goed leren: van papier tot een handig leerplatform. Dankzij uitgebreide kennis van EdTech-producten en ons leerplatform Sofia integreren we de juiste technologie op het juiste moment voor je leerpubliek.

Praktijk

Wat je leert moet je ook kunnen toepassen in de praktijk. We gaan van know-how naar show-how door cursisten in real-life situaties te plaatsen, zowel virtueel (via virtual reality en augmented reality) als fysiek. Op die manier wordt learning by doing ook echt toegepast.

Laag 3: leermomenten

Synchroon, asynchroon en permanent leren

Bovenvermelde elementen leiden tot een learning journey die synchrone en asynchrone leermomenten combineert en één blended leerervaring vormt. Om te voorkomen dat de leerstof wordt vergeten, lassen we herhaling in aan de hand van terugkerende (micro-)leermomenten.

Synchroon leren

Of het nu in dezelfde ruimte of via de webcam gebeurt, via interactie leren van een lesgever of van elkaar is leuker én doeltreffender. Synchrone leermomenten kunnen focussen op leerstofverwerving, maar ook op het oefenen van leerstof die tijdens een asynchroon leermoment behandeld werd (dat heet het principe van flip-the-classroom).

Asynchroon leren

Niets zo gemakkelijk als op je eigen plaats, moment en tempo aan de slag gaan, en dat volgens je eigen leernoden. Asynchroon leren kan gaan over leerstof verwerken (met toffe, gevarieerde oefeningen) of verwerven (bijvoorbeeld door korte kennisclips te bekijken), al dan niet volgens het principe van flip-the-classroom.

Permanent leren

Wat we leren, vergeten we jammer genoeg ook weer. Daarom is het belangrijk om de leerstof regelmatig op te frissen. Dat kan bijvoorbeeld via een wekelijkse mail met oefeningen of met WhatsApp-berichtjes die aan belangrijke leerstof herinneren. De mogelijkheden zijn divers.

Vraag het aan onze learning consultants

Neem contact op met Niels Strybos of Erwin Lenaers: twee van onze learning consultants Acco Learn for Business.

Neem contact op met een van onze learning consultants